Europejska trasa Donalda Tuska ws. Ukrainy: 5 dni, 9 wizyt, 13 spotkań

Z inicjatywy polskiego premiera w całej Europie odbywają się spotkania poświęcone kryzysowi na Ukrainie. Donald Tusk rozmawia z szefami instytucji Unii Europejskiej oraz przywódcami państw europejskich.


Mapa Europy przedstawiająca miejsca, w których premier rozmawiał ws. Ukrainy

Celem spotkań premiera było wypracowanie ujednoliconego stanowiska oraz zapobieżenie eskalacji napięcia na Ukrainie.

Efekty spotkań

Rozwiązanie kryzysu na Ukrainie. O przyszłości Ukrainy powinni decydować sami Ukraińcy. UE powinna prowadzić tak długo jak to jest możliwe symetryczny dialog z władzami i opozycją.

Umowa stowarzyszeniowa UE - Ukraina. Dobrym efektem rozmów jest też deklaracja, że umowa stowarzyszeniowa nie może być finałem zbliżenia Ukrainy do Europy. Wcielenie w życie umowy stowarzyszeniowej i modernizacja państw oraz gospodarki, choć będzie to proces długi i niełatwy, otworzy Ukrainie drogę do dalszego zbliżenia do UE.

Wsparcie finansowe. Rozmowy dotyczyły także uruchomienia narzędzi i środków finansowych. Porozumienie, które zakończyłoby obecny kryzys oraz wola reform zmierzających do uniknięcia katastrofy gospodarczej, powinna prowadzić do uruchomienia wsparcia ze strony UE (granty i pożyczki z budżetu UE oraz EBI) i instytucji międzynarodowych (MFW, Bank Światowy, EBRD) . Możliwe będzie też stworzenie m.in w ramach Grupy Wyszehradzkiej, funduszu stypendialnego na rzecz społeczeństwa obywatelskiego.

Współpraca energetyczna. Udało się skłonić rozmówców do rozważenia przyszłej współpracy energetycznej z Ukrainą.

Uczciwe wybory. Zaakceptowano polską inicjatywę, aby Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) zajęła się przygotowaniem do wyborów na Ukrainie. O terminie wyborów zadecydują sami Ukraińcy. Ważniejsze niż to czy będą to wybory wcześniejsze, czy w przewidzianych terminach, jest to by były one uczciwe. OBWE powinna być gotowa do wsparcia Ukrainy w tym procesie.

Kolejne kroki w Partnerstwie Wschodnim. Wszyscy przyjęli polski punkt widzenia, jeśli chodzi o konieczność dalszych prac nad dokończeniem procesu przygotowywania umów stowarzyszeniowych dla Gruzji i Mołdawii.

Cykl spotkań premiera w sprawie Ukrainy

Przypomnijmy wszystkie spotkania Donalda Tuska związane z sytuacją na Ukrainie:

29.01.2014 r.

  • Budapeszt - spotkanie z premierem Węgier oraz spotkanie premierów państw Grupy Wyszehradzkiej.

30.01.2014 r.

  • Bruksela - rozmowy z szefami Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego oraz komisarzem UE ds. rozszerzenia i europejskiej polityki sąsiedztwa.
  • Paryż - rozmowa z prezydentem Francji.

31.01 2014 r.

  • Warszawa - spotkanie z sekretarzem obrony USA.
  • Berlin - konsultacje z kanclerz Niemiec.
  • Oxfordshire - spotkanie z premierem Wielkiej Brytanii.

3.02.2014 r.

  • Tallinn - rozmowy z premierami Estonii, Litwy i Łotwy.
  • Sztokholm - spotkanie z premierem Szwecji.
  • Helsinki - rozmowa z premierem Finlandii.

6.02.2014 r.

  • Kiszyniów – spotkanie z premierem Mołdawii.

Jeszcze przed rozpoczęciem objazdu po Europie, polski premier spotkał się w Warszawie z Przewodniczącym Rady Europejskiej Hermanen van Rompuyem. Ukraina była też tematem rozmów Donalda Tuska z prezydentem Szwajcarii, która obecnie przewodniczy OBWE.

Donald Tusk rozmawiał również telefonicznie z jednym z liderów ukraińskiej opozycji Arsenijem Jaceniukiem.

Z inicjatywy Polski jednym z tematów grudniowego szczytu Rady Europejskiej był kryzys ukraiński.


Zobacz także