Eksperci dyskutowali w KPRM o dialogu obywatelskim

2 października (poniedziałek) w KPRM odbyło się spotkanie zespołu eksperckiego ds. dialogu obywatelskiego. Rozmawiano m.in. koncepcji Rady Dialogu Obywatelskiego i bieżących wyzwaniach związanych z uczestnictwem w tworzeniu polityk publicznych.


Budynek Kancelarii Premiera.
Archiwum KPRM

Spotkanie robocze zespołu eksperckiego ds. dialogu obywatelskiego odbyło się w ramach przygotowywania Narodowego Programu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Tematem spotkania była koncepcja Rady Dialogu Obywatelskiego, jaka powstała w ramach tzw. Strategicznej Mapy Drogowej Rozwoju Sektora Obywatelskiego w Polsce.

Prace tego zespołu to kolejny krok toczącej się od wielu lat dyskusji na temat konieczności tworzenia nowej jakości i skutecznych rozwiązań dialogu obywatelskiego. Na obecnym etapie rozwoju społecznego i gospodarczego Polski takie rozwiązania jak choćby dialog trójstronny realizowany w ramach Rady Dialogu Społecznego (RDS) nie zaspokajają potrzeb i aspiracji wielu grup społecznych do uczestniczenia w procesie współdecydowania o losach kraju.

Głównym zadaniem stawianym planowanej instytucji dialogu ma być zapewnienie warunków dla przestrzegania prawa, ze szczególnym uwzględnieniem dobra wspólnego, działania na rzecz realizacji zasady partnerstwa, partycypacji i solidarności społecznej oraz uczestnictwa w wypracowywaniu polityk i strategii publicznych. Ma ona uzupełnić dotychczasowe formy dialogu takie jak Rada Działalności Pożytku Publicznego, Rada Dialogu Społecznego, Komisja Wspólna Rządu i Samorządu, Komisja Wspólna Rządu i Episkopatu itp. Autorem roboczej koncepcji jest Partnerstwo Tematyczne nr 13 Strategicznej Mapy Drogowej zajmujące się działaniami na rzecz szerokiego uczestnictwa obywateli w stanowieniu prawa oraz tworzeniu polityk publicznych, a także na rzecz wzmocnienia roli organizacji w dialogu społecznym i obywatelskim. Podczas spotkania rozmawiano na temat założeń prezentowanej koncepcji oraz utworzenie zespołu roboczego, który zajmie się następnie zoperacjonalizowaniem projektu utworzenia Rady Dialogu Obywatelskiego.


Zobacz także