E-usługi medyczne dla pacjentów

Rząd przyjął regulacje, które umożliwią informatyzację w ochronie zdrowia. Zapewni to obywatelom dostęp do elektronicznej dokumentacji medycznej, w tym e-recepty, e-skierowania, e-zlecenia oraz Internetowe Konto Pacjenta. Szczegóły tych rozwiązań przedstawiono w projekcie nowelizacji ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw.


Stetoskop
Fot. Fotolia

Internetowe Konto Pacjenta (IKP) będzie bezpłatną aplikacją internetową, dzięki której każdy pacjent otrzyma dostęp do swojej historii leczenia, elektronicznej dokumentacji medycznej oraz informacji o zrealizowanych usługach medycznych od momentu założenia konta. Znajdą się w nim także informacje o wystawionych e-receptach, e-skierowaniach, e-zleceniach i e-zwolnieniach oraz odbytych przez pacjenta wizytach i zabiegach. Za pomocą IKP będzie można również złożyć deklarację wyboru lekarza i pielęgniarki POZ. Korzystanie z IKP przez pacjenta będzie dobrowolne. IKP zacznie działać już w tym roku.

Możliwość elektronicznego wystawiania recept, zleceń i skierowań oraz prowadzenia całej indywidualnej dokumentacji medycznej powstanie po wejściu w życie ustawy oraz uruchomieniu Platformy P1, tj. jeszcze w tym roku, natomiast obligatoryjność postaci elektronicznej zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2018 r.


Zobacz także