Dzieci nie będą odbierane biednym rodzinom

Dzieci nie będą odbierane rodzicom z powodu trudnej sytuacji ekonomicznej rodziny – tak zdecydował rząd przyjmując projekt nowelizacji ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy.


Rysunek z kolorowymi rodzinami
Fot. Fotolia

Regulacja przygotowana przez ministra sprawiedliwości stanowi wypełnienie obietnicy złożonej przez premier Beatę Szydło w exposé, w którym wskazała, że jednym z priorytetów  rządu jest wsparcie rodziny i zapewnienie jej bezpiecznego funkcjonowania.

W praktyce nowe rozwiązania mają przeciwdziałać pochopnemu odbieraniu dzieci rodzicom oraz umieszczaniu ich w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej. 

Co do zasady umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej (rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczo-wychowawczej) będzie środkiem ostatecznym stosowanym przez sąd opiekuńczy. Wcześniej musi on zrobić wszystko, aby innymi środkami przywrócić prawidłowe funkcjonowanie rodziny, bo rodzina jest naturalnym środowiskiem dla rozwoju dziecka. Jednocześnie rozdzielenie rodziców i dzieci wyłącznie z powodu ubóstwa –  wbrew woli rodziców – nie będzie możliwe. Chodzi o to, aby rodzinie mającej problemy bytowe pomóc, a nie odbierać jej dzieci.