Dymisja rządu Jarosława Kaczyńskiego

Prezes Rady Ministrów na pierwszym posiedzeniu Sejmu VI kadencji złożył dymisję swojego gabinetu. Ustępujący premier, dokonując krótkiego bilansu działań Rady Ministrów, w szczególny sposób podkreślił znaczenie spraw bezpieczeństwa państwa i polityki zagranicznej. W opinii Jarosław Kaczyńskiego polityka bezpieczeństwa, aby była skuteczna, musi być prowadzona konsekwentnie. Premier Kaczyński podkreślił, że właśnie po to jego rządu umacniał armię oraz dbał o międzynarodowe sojusze. - Zacieśnianie naszej współpracy z USA jest realizacją polskiej racji stanu – powiedział. Szef rządu dodał również, że uleganie naciskom tych, którzy nie chcą umieszczenia w Polsce elementów amerykańskiej tarczy antyrakietowej, byłoby sprzeczne z interesem naszego kraju.


Dużo uwagi Jarosław Kaczyński poświęcił także działaniom swojego rządu na rzecz zapewnienia Polsce bezpieczeństwa energetycznego. Podkreślił, że następna władza nie powinna rezygnować z budowy gazociągu dostarczającego gaz ziemny z Norwegii, gazoportu nad Bałtykiem i rurociągu Sarmatia. -Te rozpoczęte przez nas inwestycje mają ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego kraju – zaznaczył Kaczyński. Premier podkreślił także, że w ciągu ostatnich dwóch lat wiele pozytywnych zmian zaszło w polityce zagranicznej. Zdaniem szefa rządu, Polska umocniła swoją pozycję w Unii Europejskiej i stała się liczącym partnerem w dyskusji na temat przyszłego kształtu wspólnoty.

Premier przypomniał również o sukcesach gospodarczych gabinetu, którym kierował. - Przez ostatnie dwa lata PKB wzrósł o przeszło 12 procent, radykalnie spadło bezrobocie, powstało ponad 1,2 mln nowych miejsc pracy. Jednocześnie odnotowujemy ogromny wzrost inwestycji zagranicznych oraz bardzo dobrą absorpcję środków z Unii Europejskiej – podkreślił. Jarosław Kaczyński wezwał swoich następców, aby podtrzymali te pozytywne trendy.

Ustępujący premier uznał, że osiągnięciem jego rządu jest także skuteczna walka z przestępczością i korupcją, szczególnie tą na szczytach władzy. Przestrzegł jednocześnie przed nieprzemyślanymi, szybkimi zmianami w funkcjonowaniu CBA.

Jarosław Kaczyński życzył nowemu rządowi powodzenia, bo – jak podkreślił - życzy wszelkiego powodzenia Polsce.

Premier Kaczyński wcześniej złożył dymisję swego rządu na ręce Prezydenta RP. Jednocześnie wręczył głowie państwa raport z dwuletniej pracy swojego gabinetu.


Zobacz także