Drugie posiedzenie Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem

2 grudnia w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się drugie posiedzenie Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem.


Posiedzenie Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem.

Posiedzenie otworzył Wicepremier i Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego prof. Piotr Gliński. Wicepremier Gliński podkreślił znaczenie gremium jako pierwszego w historii Polski organu dialogu obywatelskiego pomiędzy przedstawicielami najwyższych władz publicznych a Młodym Pokoleniem. Zaznaczył także, że bardzo ważnym zadaniem dla pierwszej kadencji Rady jest wsparcie rozwoju młodzieżowych rad na poziomie samorządowym. Głos zabrali również  dyrektor NIW – CRSO i sekretarz Komitetu do spraw Pożytku Publicznego Wojciech Kaczmarczyk oraz poseł Paweł Lisiecki, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu do spraw Wspierania Młodzieżowych Rad przy Jednostkach Samorządu Terytorialnego.

Następnie miała miejsce dyskusja i głosowania, podczas których przyjęto regulamin Rady, plan pracy. Powołano także zespoły robocze i ich koordynatorów. Obrady prowadzili współprzewodniczący Rady Piotr Mazurek oraz Piotr Wasilewski.


Zobacz także