"Drugie expose": szefowie MSW i MON o modernizacji armii i policji

1 mld zł na standaryzację komend policji oraz redukcja i zmiana charakteru kontyngentu w Afganistanie to główne punkty piątkowej konferencji ministrów Jacka Cichockiego i Tomasza Siemoniaka.


Szefowie MSW i MON mówią o modernizacji armii i policji podczas konferencji prasowej.
Szefowie MSW i MON mówią o modernizacji armii i policji podczas konferencji prasowej.

Sprawy wewnętrzne

Szef resortu spraw wewnętrznych zwrócił uwagę na doświadczenia zdobyte przy organizacji Mistrzostw Europy w piłce nożnej. - Po Euro system bezpieczeństwa Polski jest inny niż przed Mistrzostwami. Wykonana przez trzy lata praca sprawiła, że ten system został gruntownie rozwinięty i zmodernizowany - stwierdził Jacek Cichocki.

Minister przedstawił także trzy priorytety realizowane przez MSW:

  • nowa polityka migracyjna,
  • nowe rozwiązania w zakresie poszukiwań osób zaginionych,
  • reforma zwolnień lekarskich służb mundurowych.

Mówiąc o nowej polityce migracyjnej Polski minister podkreślił, że jest to jeden z najważniejszych dokumentów, który był opracowany w MSW. - Polska musi mieć nowoczesną, dobrze skoordynowaną politykę migracyjną - powiedział.

Szef MSW poinformował, że w połowie przyszłego roku powinien ruszyć system informatyczny Child Alert, pomagający w odnajdywaniu zaginionych dzieci. Jacek Cichocki zapowiedział również modernizację systemu ratownictwa. Ma być przygotowana nowa ustawa o ochronie ludności.

Minister zapowiedział przeznaczeni ok. 1 mld zł w latach 2013-2015 na modernizację powiatowych, miejskich i rejonowych komend policji oraz komisariatów. Poinformował, że w tym okresie zmodernizowanych będzie ok. 200-300 obiektów. Z budżetu państwa będzie pochodzić ok. 75 proc. tej kwoty, pozostała część ma być pozyskana z innych źródeł, m.in. funduszy ochrony środowiska i funduszu termoizolacyjnego.

Minister spraw wewnętrznych zapowiedział również, że w ciągu najbliższych tygodni mogą zapaść decyzje w sprawie nowej siedziby Centralnego Biura Antykorupcyjnego, do której CBA mogłoby się przenieść w ciągu dwóch lat.

Obrona narodowa

- W najbliższych tygodniach rząd przyjmie opracowywaną od roku zmianę struktury dowodzenia sił zbrojnych - zapowiedział Tomasz Siemoniak. Zwrócił uwagę, że do tej pory zredukowano liczbę stanowisk generalskich z 142 do 116.

Szef resortu obrony przestawił zrealizowane priorytety, które obejmują m.in.: przyznanie wszystkim żołnierzom podwyżki, podniesienie najlepszym żołnierzom dodatku motywacyjnego, wprowadzenie ustawy o weteranach oraz uregulowanie kwestii zadośćuczynień dla rodzin żołnierzy poległych na misjach. Siemoniak przypomniał, że od 1 stycznia przyszłego roku, nowo przyjmowani funkcjonariusze służb mundurowych będą podlegali nowym zasadom emerytalnym: minimalny wiek - 55 lat, minimalny staż pracy - 25 lat.

Minister obrony narodowej podkreślił, że radykalnej przebudowie uległ segment, który w resorcie jest związany z kontrolą bezpieczeństwa lotów. - W departamencie kontroli, bezpośrednio podległym ministrowi, stworzono strukturę, która jest za to odpowiedzialna - poinformował minister.

Szef MON powiedział, że zgodnie z wnioskami rządu do prezydenta następuje istotne zmniejszenie polskiego kontyngentu w Afganistanie. - Jest to związane z tym, że misja przekształca się w szkoleniową i stabilizacyjną, a od października przyszłego roku w szkoleniową - mówił minister. Ponadto zapewnił, że w roku 2014 misja się zakończy. - Takie było stanowisko Polski na szczytach w Lizbonie i Chicago - dodał.

Tomasz Siemoniak zapowiedział również zmianę przepisów antykorupcyjnych, aby umożliwić powrót do dialogu przemysłu i nauki z wojskiem. Według ministra wcześniejsze decyzje, podyktowane jak najlepszymi intencjami, które wprowadziły zasady unikania sytuacji korupcyjnych przy zamówieniach i przetargach dla armii, doprowadziły do przerwania dialogu świata nauki i przemysłu z wojskiem.


Zobacz także