"Drugie expose": roczny urlop macierzyński i miejsce w przedszkolu dla każdego dziecka

Minister edukacji narodowej Krystyna Szumilas oraz szef resortu pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz przedstawili w poniedziałek szczegóły programów zaprezentowanych przez premiera w Sejmie.


Przedszkola

- Chcemy doprowadzić do sytuacji, w której każde dziecko, którego rodzic wyrazi taką chęć, znajdzie miejsce w edukacji przedszkolnej - zadeklarowała minister edukacji. - W 2013 zabezpieczyliśmy środki w wysokości 320 mln zł dotacji na wsparcie samorządów w edukacji przedszkolnej - dodała.

W tym roku 72 proc. dzieci w wieku 2-5 lat jest objęte edukacją przedszkolną. Plan zakłada miejsce w przedszkolu dla każdego dziecka, które ukończyło 2 lata od 1 września 2013. Rok później w takiej sytuacji mają znaleźć się 4-latki, a od 1 września 2016 3-latki.

- Proponujemy, aby stopniowo obniżać opłaty powyżej 5 godzin - zadeklarowała minister Szumilas. Zgodnie z tym planem w 2015 roku opłata za 6. i 7. godziną pobytu dziecka w przedszkolu wynosiłaby nie więcej niż 1 złotówkę za godzinę. Pod pewnymi warunkami także przedszkola niepubliczne będą mogły otrzymać 100 proc. dotacji od gminy.

Cyfryzacja szkół

Minister edukacji przedstawiła także harmonogram wprowadzania programu cyfrowej szkoły. Poinformowała o rozpoczętym projekcie pilotażowym, który ma na celu wypracowanie najlepszych rozwiązań przed pełną implementacją cyfrowych rozwiązań, m.in. określenie najlepszych efektów wykorzystywania sprzętu. W 2015 roku 18 e-podręczników do 14 przedmiotów będzie dostępnych dla szkół.

Urlopy macierzyńskie

Minister Kosiniak-Kamysz podkreślił wolny wybór, który będą mieli rodzice przy decydowaniu o długości urlopu macierzyńskiego. Będą mogli wybrać, czy dostaną 100 proc. wynagrodzenia przez pół roku, czy 80 proc. przez rok. Projekt zakłada też elastyczność, czyli urlop macierzyński o innej długości, np. na 8 lub 10 miesięcy.

Wśród korzyści wprowadzenia dłuższego urlopu macierzyńskiego minister Kosiniak-Kamysz wymienił ograniczenie rezygnacji z pracy z powodu braku opieki nad dzieckiem, budowanie więzi rodzic-dziecko, lepszy rozwój dziecka, zachowanie miejsc prac dla wracających z urlopów macierzyńskich oraz dłuższe zatrudnienie na zastępstwo.

Uelastycznienie czasu pracy

Mówiąc o zmianach na rynku pracy Władysław Kosiniak-Kamysz przedstawił propozycje wydłużenia okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy i wprowadzenie ruchomego czasu pracy.

- Pozytywne elementy ustawy antykryzysowej przeniesiemy na stałe do kodeksu pracy - zadeklarował szef resortu pracy. Poinformował, że ustawa antykryzysowa okazała się efektywna, a np. z wydłużonego okresu rozliczeniowego skorzystało 1075 firm.

Reforma urzędów pracy

Minister pracy i polityki społecznej zaproponował również zmiany w urzędach pracy m.in. poprzez ocenianie skuteczności działania na podstawie wszystkich podejmowanych działań, wprowadzenie nowych form aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych, czy indywidualne podejście do osób szukających pracy i profilowanie usług.

Co udało się zrobić

Edukacja:

 • Kształcenie zawodowe odpowiadające potrzebom rynku pracy
 • Podwyżki dla nauczycieli - średnio o ok. 50 proc. od 2007 r.
 • Dostęp do tańszych podręczników
 • Ciekawsza nauka w szkołach ponadgimnazjalnych  i lepsze efekty kształcenia
 • Obowiązek szkolny dla sześciolatków od 2014 r.
 • Cyfryzacja szkół
 • Przedszkole dobre, tańsze i dostępne dla każdego dziecka
 • Nowy system wsparcia szkół i nauczycieli - zgodny z ich rzeczywistymi potrzebami

Zatrudnienie i polityka społeczna:

 • Stopniowe wydłużanie wieku emerytalnego
 • Zmiana zasad waloryzacji rent i emerytur
 • Podwyższenie kryteriów dochodowych pomocy społecznej oraz zasiłków rodzinnych
 • Program na rzecz zmniejszania bezrobocia osób do 30 roku życia
 • Dodatkowe 500 mld zł na aktywizację bezrobotnych
 • Rządowy program na rzecz aktywności społecznej osób starszych na lata 2012-2013

Zobacz także