Donald Tusk w programie „Premierzy” w Polsat News

O szansie nowego skoku cywilizacyjnego Polski, o Ukrainie, polityce prorodzinnej i podatkach, ale też wyzwaniach bezrobocia mówił premier w rozmowie z Jarosławem Gugałą.


Premier Donald Tusk w bibliotece Kancelarii Premiera podczas wywiadu.
Fot. M. Śmiarowski / KPRM

Nowa perspektywa UE: czas innowacji
 

Premier podkreślił, że przez kolejne 7 lat wieloletniego budżetu UE środki europejskie muszą pracować z ludźmi, a nie tylko z infrastrukturą. Wyraził nadzieję, że europejskie przyspieszenie znajdzie odzwierciedlenie w zdolności do konkurencyjności w zakresie innowacyjności. Dodał, że Polska jest też bardzo atrakcyjnym miejscem dla dużych inwestycji.

Wyzwanie bezrobocia
 

Donald Tusk zwrócił uwagę, że bezrobocie jest najbardziej związane z kryzysem ekonomicznym, który przez lata utrzymywał się w Europie i na świecie. Stwierdził, że najważniejsze jest utrzymanie wzrostu gospodarczego, co będzie najlepszą szansą na powstawanie nowych miejsc pracy.

Sukcesywne eliminowanie umów śmieciowych
 

Premier potwierdził, że przygotowywane są przepisy, które będę stopniowo ograniczały i eliminowały umowy śmieciowe. Zaznaczył jednak, że tempo tego procesu będzie zależało od poprawy sytuacji na rynku pracy. Radykalne działania w tym zakresie mogłyby przełożyć się na wyższe bezrobocie.

Polski system podatkowy
 

Premier podkreślał, że Polska na tle Unii Europejskiej jest podatkowo jednym z najmniej opresyjnych państw. - Mamy w Polsce nienajlepszy poziom usług publicznych, a jednocześnie chcielibyśmy oddawać mniej pieniędzy na te usługi - stwierdził. Przyznał też, że w Polsce nie ma dużego pola do obniżenia podatków, ale za to należy koncentrować się właśnie na poprawie jakość usług świadczonych przez państwo.

Polityka prorodzinna rządu
 

Szef rządu mówił też o wyzwaniach demograficznych Polski. Wymienił aktywność rządu na tym polu, m.in. poprzez wprowadzenie rocznego urlopu rodzicielskiego, radykalne zimniejszenie kosztów przedszkoli, czy poprawę sytuacji w żłobkach. Zwrócił też uwagę, że w Polsce badania wskazują jednoznacznie, że status materialny nie decyduje o dzietności, a często im rodzice mają wyższe wykształcenie i więcej pieniędzy, tym mniej mają dzieci.

Zmiany w służbie zdrowia
 

Premier mówił o proponowanych zmianach w służbie zdrowia, m.in. poprawie organizacji pracy, przesunięciu odpowiedzialności za leczenie w większym stopniu na lekarzy rodzinnych, czy eliminowaniu zapisywania się przez pacjentów do kilku lekarzy jednocześnie.

Sytuacja na Ukrainie
 

- Mamy do czynienia z nową formą agresji - mówił premier o wydarzeniach na Ukrainie. Zwrócił uwagę, że nie można pozwolić na zlekceważenie tego konfliktu przez państwa zachodu.

Tworzenie Unii Energetycznej
 

Donald Tusk zaznaczył, że ta polska inicjatywa jest dobrą odpowiedzią dla Unii Europejskiej na przyszłość. Nie jest jednak rozwiązaniem bieżącej sytuacji związanej głównie z dostawami gazu z kierunku wschodniego. Potwierdził poparcie, które uzyskuje ten projekt wśród liderów państw Unii Europejskiej.


Zobacz także