Dialog Europa - Azja. Udział premier Ewy Kopacz w szczycie ASEM

Premier Ewa Kopacz wzięła udział w spotkaniu przywódców Europy i Azji w Mediolanie.


Premier Ewa Kopacz wśród uczestników szczytu. 1 z 14
Fot. M. Śmiarowski / KPRM

Spotkanie było okazją do rozmów z partnerami azjatyckimi oraz dodatkowych konsultacji m.in. w sprawach klimatycznych z partnerami europejskimi przed najbliższym posiedzeniem Rady Europejskiej (23-24 października 2014).

Tematami przewodnimi X szczytu ASEM były gospodarka i finanse oraz partnerstwo Europy i Azji w kwestiach globalnych.

Szefowa polskiego rządu w swoim wystąpieniu na II sesji plenarnej szczytu podkreśliła, że Europa i Azja mają kluczowy udział w budowaniu dobrobytu świata, ale mają także obowiązek dołożyć wszelkich starań, aby poszerzać obszary rozwoju i wiary w postęp. Podkreśliła, że trzeba stworzyć ramy ciągłego postępu w relacjach handlowo-inwestycyjnych. Istotne jest także dążenie do stworzenia dobrych przepisów regulujących działalność sektora finansowego i przepływów kapitałowych.

Dodała, że nie można zapominać o rozwoju infrastruktury i powiązań komunikacyjnych. Premier Ewa Kopacz podała tutaj przykład Gdańska, który już dziś zapewnia przeładunek kontenerów dla połączeń morskich z całą Azją Południowo-Wschodnią i Chinami. Wskazała także na znaczenie bezpieczeństwa energetycznego  oraz wspólny wysiłek na rzecz postępu w efektywnym wykorzystywaniu energii oraz w jej pozyskiwaniu z nowych źródeł.

Spotkania bilateralne

Premier Chin Li Keqiang

Premier Ewa Kopacz rozmawiała w Mediolanie z premierem Chin Li Keqiang. Rozmowa odbyła się z inicjatywy strony chińskiej. Premier Li Keqiang w czasie krótkiej rozmowy pogratulował Ewie Kopacz objęcia stanowiska szefowej polskiego rządu. Premierzy Polski i Chin podkreślili wagę stosunków dwustronnych. Nawiązali też do zaplanowanego na grudzień szczytu Chiny – Europa Środkowa w Belgradzie.

Premier Holandii Mark Rutte

Szefowa polskiego rządu rozmawiała także z premierem Holandii Markiem Rutte. Tematem spotkania było najbliższe posiedzenie Rady Europejskiej. Premier Ewa Kopacz przedstawiła stanowisko i cele Polski w kwestii redukcji CO2. Oboje zgodzili się, że negocjacje w tej sprawie będą trudne, ale zarówno Polska, jak i Holandia są gotowe do dalszych rozmów. Szefowie rządów Polski i Holandii ustalili, że będą rozmawiać telefonicznie na ten temat jeszcze przed październikowym posiedzeniem Rady Europejskiej.

Przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso

Najbliższy szczyt Rady Europejskiej był także głównym tematem rozmowy premier Ewy Kopacz z szefem Komisji Europejskiej José Manuelem Barroso. Szefowa polskiego rządu powiedziała, że popiera dążenie do porozumienia w kwestiach klimatycznych, ale nie za wszelką cenę. Stanowczo podkreśliła, że nie będzie mogła zgodzić się na nowy cel redukcji CO2, jeśli będzie on oznaczać podwyżkę cen energii dla polskich konsumentów. Przewodniczący Barroso poinformował, że  jest zwolennikiem osiągniecia porozumienia w czasie posiedzenia Rady Europejskiej w przyszłym tygodniu.

Premier Hiszpanii Mariano Rajoy

Premier Ewa Kopacz rozmawiała również o kwestiach klimatycznych z premierem Hiszpanii. Rozmówcy zgodzili się, że porozumienie w kwestii klimatu powinno uwzględniać utrzymanie konkurencyjności polskiej gospodarki i wzrostu gospodarczego. Jest to szczególnie ważne w czasach, gdy Europa wychodzi z kryzysu.

To kolejne rozmowy z przywódcami unijnymi. W ubiegłym tygodniu szefowa rządu odwiedziła: 

Premier Wietnamu  Nguyễn Tấn Dũng

Premier Ewa Kopacz spotkała się także z premierem Wietnamu Nguyễn Tấn Dũngiem. Głównym tematem rozmowy szefów rządów Polski i Wietnamu była współpraca gospodarcza. Omówiono m.in przygotowania do podpisania umowy ramowej o intensyfikacji wymiany handlowej. Premier Ewa Kopacz podziękowała za otwarcie wietnamskiego rynku na polskie owoce.  Premier Tấn Dũng pogratulował Ewie Kopacz objęcia stanowiska premiera.

Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko

Premier Ewa Kopacz rozmawiała ponadto z ukraińskim prezydentem Petrem Poroszenką. Polska premier powiedziała, że w sprawie Ukrainy UE musi mówić jednym głosem. Jak podkreśliła szefowa rządu, Polska podtrzymuje swoją pomoc dla Ukrainy.

Ewa Kopacz zaznaczyła także, że ukraiński prezydent z zainteresowaniem przyjął zapowiedź polskiej misji gospodarczej na Ukrainę, która odbędzie się pod przewodnictwem wicepremiera Janusza Piechocińskiego. Misja ma pokazać, jak wspierać rozwój małych i średnich przedsiębiorstw oraz jak wykorzystać ulgi dla Ukrainy w handlu z UE, by pobudzić ukraińską gospodarkę.

Petro Poroszenko zrelacjonował polskiej premier rozmowy m.in. z prezydentem Rosji Władimirem Putinem.

Premier Wielkiej Brytanii David Cameron

Szefowa polskiego rządu rozmawiała z premierem Wielkiej Brytanii na temat negocjacji dotyczących pakietu klimatycznego, który będzie rozpatrywany na najbliższym szczycie Unii Europejskiej. Podczas spotkania omówiona została także sytuacja na Ukrainie oraz kwestie związane z zagrożeniem wirusem ebola.

Szczyt Europa - Azja

ASEM jest nieformalnym procesem dialogu i współpracy między dwoma regionami: Unią Europejską a Azją Wschodnią i Południowo-Wschodnią. Odbywający się co dwa lata szczyt (po raz pierwszy zorganizowano go w 1996 roku) jest głównym forum dialogu między Europą a Azją i przyczynia się do wzmocnienia stosunków i wzajemnego zrozumienia między oboma regionami.

Program oraz informacje na temat spotkania UE – Azja.


Zobacz także