Decyzje po zakończeniu sztabu kryzysowego w KPRM

Premier Mateusz Morawiecki podjął decyzję o budowie alternatywnego rurociągu, którym ścieki z lewobrzeżnej Warszawy zostaną przerzucone na prawy brzeg, aby trafiły do oczyszczalni "Czajka" - poinformował minister Michał Dworczyk po zakończeniu sztabu kryzysowego zwołanego przez szefa rządu w związku z awarią w Warszawie kolektorów oczyszczalni ścieków Czajka. Wzięli w nim udział m.in.: minister środowiska Henryk Kowalczyk, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, minister zdrowia Łukasz Szumowski, wiceminister Anna Moskwa, Zastępca Prezesa Wód Polskich ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą Krzysztof Woś i główny inspektor sanitarny Jarosław Pinkas.


1 z 7
Fot. Krystian Maj / KPRM

Szef KPRM podkreślił, że premier był cały dzień informowany o rozwoju sytuacji. W obliczu katastrofy ekologicznej zdecydował o budowie alternatywnego rurociąg. Kontynuując dodał, że to przedsięwzięcie uda się zrealizować w ciągu najbliższych dni, dużą rolę do odegrania będą miały tu służby państwowe.

Minister środowiska podkreślił, że Niezwykle ważnym zadaniem jest zbudowanie rurociągu zastępczego, by przerwać wylewanie ścieków surowych do Wisły.

Dla rządu priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców, dlatego też po otrzymaniu informacji o awarii podjął natychmiastowe działania. W zaistniałej sytuacji, w obliczu katastrofy ekologicznej nie ma podziałów politycznych. Strona rządowa zapewnia mieszkańców miast położonych na północ od Warszawy oraz ich samorządy o pełnym wsparciu podległych służb oraz wojska w usuwaniu skutków tego kataklizmu. 

Służby podległe ministerstwu środowiska na bieżąco monitorują jakość wody od Warszawy do ujścia Wisły. PGW Wody Polskie udostępniły sprzęt pływający dla inspekcji sanitarnych do poboru próbek. Centrum operacyjne Wód Polskich pracuje w systemie całodobowym. Pracownicy obliczają przepływy przy stale zmniejszającym się poziomie wody w Wiśle. Natomiast w Płocku zwołano posiedzenie wojewódzkiego zespołu zarządzania kryzysowego z udziałem ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego, wojewody oraz służb podległych zajmujących się stanem wody.

 


Zobacz także