Debata w Sejmie nad exposé

Premier Beata Szydło odniosła się do najważniejszych kwestii poruszanych przez posłów w czasie debaty sejmowej nad exposé. „Potrzebna jest dyskusja i dialog” – podkreśliła szefowa rządu.


Premier Beata Szydło przemawia z mówinicy w sejmie 1 z 4
Fot. KPRM

Sprawy zagraniczne

Odnosząc się do spraw zagranicznych premier Beata Szydło zaznaczyła, że propozycja wcześniejszej debaty na ten temat została przyjęta i będzie jak najszybciej przeprowadzona. Dodała, że minister spraw zagranicznych podjął już działania, które są odpowiedzią na najpilniejsze międzynarodowe wyzwania.

Premier Beata Szydło mówiła również o organizacji szczytu NATO w 2016 roku. Głównym celem przygotowań organizacyjnych do szczytu jest zapewnienie warunków do osiągnięcia celów polityczno-obronnych Polski - zaznaczyła. Szefowa rządu poinformowała, że kolejne decyzje związane z organizacją szczytu NATO przygotowywane są na spotkanie ministrów spraw zagranicznych państw członkowskich, które odbędzie się w grudniu.

Rodzina

Będziemy konsekwentnie wspierać polskie rodziny, tych którzy są wykluczeni, tych którzy najbardziej potrzebują pomocy – podkreśliła szefowa rządu. Beata Szydło zaznaczyła, że program „500 zł na dziecko” jest priorytetowy. Dodała, że ma on rozwiązać jeden z najpoważniejszych problemów Polski - problem demograficzny. Źródłem finansowania programu ma być m.in. zwiększona ściągalność podatków, nałożenie podatków na sklepy wielkopowierzchniowe.

Edukacja 

Mówiąc o oświacie premier Beata Szydło zapewniła, że jej rząd nie zamierza przeprowadzać rewolucji. Zapewniła, że wygaszanie gimnazjów odbywać się będzie ewolucyjnie i stopniowo. Zmiany, które będziemy proponowali w oświacie nie będą odbywały się kosztem nauczycieli – dodała. Zapewniła, że  gimnazja nie zostaną zlikwidowane w przyszłym roku. Podkreśliła, że Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawi szczegółowy program konsultacji społecznych, które mają służyć płynnemu wprowadzeniu zmian w systemie oświaty.

Odnosząc się do kwestii posyłania do szkół 6-latków powiedziała, że chce, by to rodzice decydowali, o tym, kiedy dzieci pójdą do szkół. To ma być ich wola – zaznaczyła.  

Infrastruktura i górnictwo

Zostanie utworzona stała przeprawa w Świnoujściu - powiedziała szefowa rządu i dodała, że trwają prace nad przygotowaniem tej inwestycji. Odniosła się również do komentarzy posłów dotyczących inwestycji w infrastrukturę, mówiąc, że średnia cena wybudowania kilometra autostrady w Polsce kształtuje się w okolicach ponad 9 mln zł.

Polskie górnictwo potrzebuje wsparcia i pomocy - powiedziała premier Beata Szydło. Zaznaczyła, że chce, by Śląsk był centrum przemysłowym Polski.

Odpowiadając na pytania  jak będzie przeprowadzana restrukturyzacja górnictwa, powiedziała, że rząd będzie prowadził działania optymalizacyjne i restrukturyzacyjne. Najpierw zostanie przeprowadzony audyt sektora i spółek. Następnym krokiem będzie wspólne ze stroną społeczną, wyznaczanie kierunków restrukturyzacji branży. Najistotniejszym problemem jest zapewnienie bieżącej, krótkoterminowej płynności spółek sektora górniczego. W tym głównie największego podmiotu polskiego sektora węgla kamiennego, czyli Kompanii Węglowej - powiedziała premier. Podkreśliła, że zostaną zintensyfikowane działania dotyczące notyfikacji pomocy publicznej zgłoszonej Komisji Europejskiej w tym roku, jako uzupełnienie programu pomocowego dla sektora węglowego.

Premier Beata Szydło zaznaczyła, że nie są podejmowane inicjatywy prywatyzacyjne sektora górniczego.


Zobacz także