Debata nad exposé: premier Ewa Kopacz odpowiada na pytania posłów

- Nigdy nie uchylałam się od pracy. Ci, którzy znają mnie jako marszałka, a wcześniej ministra wiedzą, że lubię i będę ciężko pracować – podkreśliła. Premier Ewa Kopacz odniosła się do najważniejszych kwestii poruszanych przez posłów w czasie debaty sejmowej nad exposé.


Premier Ewa Kopacz na mównicy sejmowej
Fot. M. Śmiarowski/KPRM

Wszystkim, którzy mówili, że jestem prowincjonalną lekarką odpowiem jedno: jestem dumna, że leczyłam dzieci ze wsi. Jestem dumna, że poznałam problemy ludzi na polskiej prowincji. Trudno rozwiązywać problemy prowincji siedząc tylko i wyłącznie w Warszawie - podkreśliła.

Komentując wystąpienia posłów dotyczące bezrobocia w Polsce, premier Ewa Kopacz przypomniała, że według danych Eurostatu stopa bezrobocia w sierpniu wynosiła 8,8%. Podkreśliła, że średnia w Unii Europejskiej to 10,1%. Dodała, że kiedy Polska wchodziła w 2004 r. do Unii Europejskiej, była krajem o najwyższej stopie bezrobocia.

W odpowiedzi na podnoszoną w czasie debaty kwestię podatków zaznaczyła, że Polska zajmuje 7. miejsce w Unii Europejskiej jeśli chodzi o najniższy stosunek podatków do PKB. Podatki w Polsce stanowią 32% PKB, zaś np. w Niemczech 41%.

Premier Ewa Kopacz odniosła się także do zarzutów o deficyt demokracji w Sejmie i przetrzymywanie projektów w „zamrażarce sejmowej”. Podkreśliła, że to właśnie obecna koalicja zmniejszyła czas oczekiwania projektów na rozpatrzenie z 6 miesięcy do 4 miesięcy. Niewątpliwie więcej demokracji jest w Sejmie za tej koalicji, niż kiedykolwiek wcześniej powiedziała. Przypomniała m.in., że co kolejne posiedzenie Sejmu inne ugrupowanie miało informacje bieżące, choć nie jest to wymagane przez regulamin.

Odpowiadając na pytania dotyczące in vitro, premier Ewa Kopacz podkreśliła, że nigdy nie była przeciwniczką tego projektu. Zaznaczyła, że  program in vitro będzie mieć swoje uregulowanie w ustawie. Do tej pory dzięki programowi in vitro urodziło się ponad 500 dzieci.

Budżet na rok 2016 będzie konstruowany przez mój rząd. Dzisiaj uprzedzam co w tym budżecie będzie – powiedziała premier Ewa Kopacz odnosząc się do pytań o przedstawione w exposé projekty zaplanowane na lata po 2015 r.

Odpowiadając na pytania dotyczące mieszkań zamieszkiwanych przez górników z kopalni Kazimierz-Juliusz, premier zapowiedziała, że nikt mieszkania nie straci. Dzięki podpisanemu porozumieniu nikomu nie stanie się krzywda - oświadczyła szefowa rządu.

Odnosząc się do kwestii wykorzystania budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej, premier Ewa Kopacz zapewniła Posłów, że w 2014 r. budżet MON zostanie wykorzystany w 100 proc.

W odpowiedzi na pytanie o finansowanie złożonych obietnic szefowa rządu zaznaczyła, że w roku 2015 i 2016 zmiany w wydatkach publicznych muszą być planowane z uwzględnieniem stabilizującej reguły wydatkowej. Premier poinformowała, że wstępne szacunki kosztów nowych działań na 2016 r. wynoszą 3,5 mld zł.


Zobacz także