Davos: Premier Mateusz Morawiecki o perspektywach dla Unii Europejskiej

Prezes Rady Ministrów wziął udział w dyskusji panelowej pn. Europe between Vision and Dilemma podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. O euroentuzjastach i eurosceptykach, napięciach pomiędzy poszczególnymi krajami Wspólnoty, a także unii na rzecz obronności dyskutował m.in. z sekretarzem generalnym OECD, ministrem finansów i gospodarki Francji oraz minister obrony Niemiec.


Premier Mateusz Morawiecki zabiera głos w dyskusji panelowej. 1 z 8
Fot. KPRM

Euroentuzjaści i eurosceptycy

Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że Polska należy do krajów zdecydowanie prounijnych. Niezależnie od naszych wewnętrznych różnic, żadna istotna siła polityczna w Polsce nie opowiada się za Polexitem a sam termin został ukuty przez tych, którzy nie mają o Polsce pełnej informacji. Szef polskiego rządu zaznaczył także swoje głębokie zaniepokojenie wzrostem ruchów eurosceptycznych w Europie, a Brexit ocenił jako bardzo niekorzystny dla Unii Europejskiej.

Napięcia pomiędzy państwami członkowskimi UE

Podział Europy na Wschód i Zachód czy Północ i Południe – jaki obecnie funkcjonuje w dyskursie publicznym – jest w ocenie premiera Mateusza Morawieckiego błędny. W rzeczywistości zasadniczą różnicą jest to, czy dany kraj jest liberalny, ze zdrową i konkurencyjną gospodarką, czy protekcjonistyczny i wymagający reform. W tym kontekście szef polskiego rządu odnotował potencjalne negatywne skutki trwających działań protekcjonistycznych dotyczących pracowników delegowanych. W ocenie premiera takie działania nie tylko podważają zasady jednolitego rynku, ale także obniżają konkurencyjność europejskiej gospodarki.

Unia na rzecz obronności

Wyzwania związane z bezpieczeństwem w Europie, zwłaszcza w kontekście naruszenia przez Rosję integralności Ukrainy i rozwoju wydarzeń na południu, wymagają zdecydowanych działań. Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że Europa potrzebuje nowoczesnych sił zbrojnych, by móc chronić się przed zagrożeniami zewnętrznymi. Jak dodał, stała współpraca strukturalna w dziedzinie obronności (PESCO) jest krokiem we właściwym kierunku, gdyż w perspektywie długoterminowej może istotnie wypełnić luki w zdolnościach obronnych państw członkowskich UE. Szef polskiego rządu pozytywnie ocenił też uruchomienie Europejskiego Funduszu Obronnego, którego celem jest finansowanie badań nad nowymi technologiami obronnymi.


Zobacz także