Cykl konsultacji międzynarodowych przed Radą Europejską

Premier Ewa Kopacz spotkała się w czwartek z premierem Francji, w piątek z prezydentem Rumunii. W poniedziałek będzie rozmawiać także z premierem Szwecji. Tematem rozmów poprzedzających rozpoczynające się 19 marca posiedzenie Rady Europejskiej są m.in. kwestie związane z unią energetyczną oraz bieżąca sytuacja na Ukrainie. Planowane są także rozmowy telefoniczne z partnerami z UE.


Premier Ewa Kopacz
Fot. M. Śmiarowski / KPRM

Wizyta premiera Francji

W czwartek, 12 marca premier Ewa Kopacz spotkała się z premierem Francji Manuelem Vallsem. Głównym celem spotkania szefów rządów było omówienie europejskiej agendy gospodarczej m.in. kwestii unii energetycznej i polityki klimatycznej oraz nadanie nowych impulsów dwustronnej współpracy gospodarczej. Tematem rozmów były także relacje UE z Ukrainą i Rosją oraz kwestie bezpieczeństwa.

Więcej informacji o wizycie premiera Francji w Warszawie

Wizyta prezydenta Rumunii

W piątek, 13 marca premier Ewa Kopacz spotkała się z rumuńskim prezydentem Klausem Iohannisem.

Najważniejszym tematem rozmów były współpraca polsko-rumuńska oraz współdziałanie w ramach NATO i UE. Premier Ewa Kopacz oraz prezydent Klaus Iohannis poruszyli także kwestie związane z polityką wschodnią, w szczególności konflikt rosyjsko-ukraiński oraz sytuację w Mołdawii. Omawiana była również tematyka unii energetycznej.

Więcej informacji o wizycie prezydenta Rumunii w Warszawie

Wizyta premiera Szwecji

W poniedziałek, 16 marca premier Ewa Kopacz spotka się z premierem Szwecji Stefanem Lӧfvenem.

Wśród tematów rozmów znajdą się: współpraca w obszarach strategicznych, polityka wschodnia, bieżące kwestie z zakresu polityk unijnych, m.in. unia energetyczna i polityka klimatyczna oraz wzrost gospodarczy i rynek pracy. Omawiane będą także m.in. zagadnienia związane z rynkiem wewnętrznym UE oraz umową UE-USA. 

Przyjęcie przez Komisję Europejską strategii utworzenia unii energetycznej

Pod koniec lutego Komisja Europejska przyjęła strategię utworzenia unii energetycznej, która ma wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne krajów UE.  Propozycja Komisji odzwierciedla zdecydowaną większość polskich postulatów. W przyjętej strategii wyliczono konkretne działania, które zostaną podjęte w najbliższych latach. Obejmują one m.in. budowę połączeń energetycznych, dywersyfikację źródeł energii i dróg przesyłu, opracowanie planów europejskich i regionalnych na wypadek kryzysu energetycznego, a także zmianę zasad dotyczących zawierania przez kraje UE umów z dostawcami energii, tak by KE kontrolowała je jeszcze przed podpisaniem. Chodzi także o zwiększenie przejrzystości kontraktów komercyjnych.


Zobacz także