Cyfrowa rewolucja w bibliotekach

Po ponad dwóch latach istnienia, Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa udostępnia 183 tys. publikacji. Już 3,7 milionów czytelników odwiedziło jej zasoby.


Otwarta książka leżąca na stole
Silnie zakwaszony wolumin książki z XIX wieku. Fot. Joanna Rosciszewska

W ramach projektu Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej placówka zdigitalizowała najcenniejsze, zwłaszcza pod względem historycznym, biblioteczne zbiory. Projekt polega na zabezpieczaniu, zakonserwowaniu i zdigitalizowaniu obiektów należących do Narodowego Zasobu Bibliotecznego. W jego skład wchodzą zbiory bibliotek mające wyjątkową wartość i znaczenie dla dziedzictwa narodowego. Kolejną kategorię są czasopisma ukazujące się po 1850 roku, od kiedy gazety zaczęto drukować na kwaśnym papierze. Po latach ulega on rozpadowi.

W czwartek w ramach podsumowywania projektu otwarto wystawę "Papier contra cyfra". Znalazło się na niej kilkadziesiąt cennych zbiorów, które zostały zdigitalizowane.

Wyniki 3-letniego projektu "Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa" będą omawiane podczas dwudniowej międzynarodowej konferencji "Biblioteka cyfrowa dziś a wyzwania jutra" 24 i 25 stycznia w Bibliotece Jagiellońskiej.

Trwający od 2010 roku projekt Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej, uzyskał ponad 5 mln zł dofinansowania ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Jego kontynuacją jest przedsięwzięcie "Bezpieczne i kompleksowe udostępnianie zbiorów Uniwersytetu Jagiellońskiego w Internecie" finansowane z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.


Zobacz także