Coraz więcej dróg [Polska w budowie]

Podpisano umowy na kolejne dwa odcinki dróg ekspresowych. Chodzi o ponad 26 km tras S3 i S7. Otwarto także oferty na budowę ponad 38 km dróg, w tym Południową Obwodnicę Warszawy.


Samochody na drodze
Fot. Arch. Marek Pilaczyński / GDDKiA

Otwarto oferty na 3 odcinki dróg o długości 38,3 km:

  • Południową Obwodnicę Warszawy (S2), odcinek w. Puławska – w. Przyczółkowa (przewidywane oddanie do ruchu w 2019 roku),
  • Obwodnicę Góry Kalwarii w ciągu DK79 i DK50 (przewidywane oddanie do ruchu w połowie 2019 roku),
  • Ekspresową obwodnicę Radomia w ciągu S7 (przewidywane oddanie do ruchu w 2018 roku).

Podpisano umowy na dwa odcinki dróg o długości 26,2 km:

  • Drogę ekspresową S3, odcinek w. Lubin Północ – w. Lubin Południe (przewidywane oddanie do ruchu pod koniec 2017 roku),
  • Drogę ekspresową S8, odcinek granica woj. mazowieckiego i podlaskiego – Zambrów (przewidywane oddanie do ruchu w 2017 roku).

Zobacz także