CBA ujawnia grupę przestępczą wyłudzającą VAT

Straty dla Skarbu Państwa wyniosły nawet 70 mln zł. W śledztwie zatrzymano już 31 osób.


Logotyp Centralnego Biura Antykorypcyjnego

Centralne Biuro Antykorupcyjne zidentyfikowało dużą grupę przestępczą zajmującą się wystawianiem nierzetelnych faktur i ich sprzedażą, w celu zaniżania zobowiązań podatkowych VAT i CIT, a także przywłaszczaniem pieniędzy. Zatrzymań w tej sprawie CBA dokonywało w dniach 10 i 24 maja, a także 6 i 7 czerwca. Straty dla Skarbu Państwa mogą sięgać nawet 70 mln zł.

W wyniku śledztwa CBA, prowadzonego pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie, 31 osób usłyszało zarzuty prokuratorskie w sprawie dotyczącej handlu nierzetelnymi fakturami VAT. Przestępstwa zarzucone podejrzanym zagrożone są karą do 10 lat pozbawienia wolności.

Sprawa dużej grupy zajmującej się przestępczością VATowską rozpoczęła się już w ubiegłym roku, kiedy funkcjonariusze z łódzkiej Delegatury CBA wpadli na trop warszawskiego biznesmena Łukasza P., który oficjalnie prowadził firmę doradztwa gospodarczego i był prezesem założonej przez siebie fundacji. Z ustaleń Biura wynikało, że miał on pomagać innym firmom unikać płacenia podatków. Łukasz P. został zatrzymany przez CBA na gorącym uczynku w listopadzie 2016 r., gdy przyjmował 445 tys. zł za fikcyjne faktury opiewające na 1,7 mln zł. Tego samego dnia CBA zatrzymało jeszcze 12 osób, które korzystały bądź wystawiały fikcyjne dokumenty: właścicieli firm i spółek, w tym dwóch obywateli Ukrainy.

Dalsze działania i ustalenia śledztwa pozwoliły na kolejne zatrzymania. 10 maja br. funkcjonariusze z łódzkiej Delegatury CBA zatrzymali 7 osób podejrzanych m.in. o obrót fikcyjnymi fakturami VAT oraz o udział w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw skarbowych oraz przestępstwa prania pieniędzy. Szacowana wartość uszczuplonego podatku VAT, powstała w wyniku ich działalności, wynosiła co najmniej kilka milionów złotych. Zatrzymania miały miejsce w Krakowie i w okolicach Krakowa.

Kolejne zatrzymania CBA w związku z tą sprawą miały miejsce pod koniec maja br. w Warszawie. Zatrzymano wtedy kolejne 3 osoby zamieszane w obrót fikcyjnymi fakturami VAT, udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz pranie pieniędzy. Wśród zatrzymanych był m.in. Robert K., który usłyszał zarzuty posłużenia się nierzetelnymi fakturami do rozliczenia podatku VAT, narażając Skarb Państwa na uszczuplenie podatku VAT w sumie na kwotę ponad 420 tys. zł. Prokuratura zastosowała wobec zatrzymanego K. wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego. Pozostali zatrzymani przez CBA także usłyszeli zarzuty.

Do kolejnych czynności w tej sprawie doszło 6 czerwca br. Funkcjonariusze CBA zatrzymali kolejne 3 osoby uczestniczące w nielegalnym procederze, w tym Artura J., Krzysztofa M. oraz Jana C. – posła na Sejm VII Kadencji. Tym razem zarzuty postawione podejrzanym dotyczyły uszczupleń podatkowych na łączną kwotę ok. 60 mln zł oraz prania pieniędzy o wartości ok. 14 mln zł. Dzień później CBA dokonało zatrzymania prezesa spółki paliwowej Maksymiliana G., który usłyszał zarzut sprawstwa kierowniczego w odniesieniu do przestępstw zarzuconych Krzysztofowi M. i Arturowi J. Także w tym przypadku, agenci CBA przeszukali mieszkania zatrzymanych oraz zabezpieczyli dokumentację związaną z prowadzoną działalnością.

CBA oraz prowadzący postępowanie prokuratorzy nie wykluczają kolejnych zatrzymań oraz powiększenia listy zarzutów w związku z prowadzonym śledztwem. Sprawa wciąż nie została zakończona.

W trakcie śledztwa ustalono, że jeden z zatrzymanych przez CBA zorganizował sieć spółek zarejestrowanych w Polsce oraz na Cyprze i w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Spółki wystawiały faktury dokumentujących pozorne transakcje gospodarcze. Ustalenia Biura wskazują, że dochodziło także do tzw. prania pieniędzy. Dzięki działaniom CBA udało się zidentyfikować skomplikowaną sieć spółek, których działalność była szkodliwa dla państwa. Z szacunków CBA wynika, że straty Skarbu Państwa wynikające z działalności rozbitej grupy zajmującej się przestępstwami VATowskimi sięgają 70 mln złotych.

Rzecznik Prasowy Ministra Koordynatora Służb


Zobacz także