Kultura i rewitalizacja

Na piątek zaplanowano otwarcie Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu Rozbark. To przykład rewitalizacji opuszczonych terenów po dawnej kopalni. Misją nowej instytucji będzie tworzenie i popularyzacja sztuki tańca współczesnego, wzbogaconego o inne formy artystyczne takie jak pantomima oraz pozostałe style taneczne.


Odremonotowana scena w Bytomskim Teatrze Tańca i Ruchu Rozbark w świetle fioletowych reflektorów.
Fot. archiwum Teatru ROZBARK oraz archiwum BIURA ARCHITEKTÓW COMTAREX

Bytomski Teatr Tańca i Ruchu Rozbark realizować będzie nie tylko działalność artystyczną, ale też edukacyjną i społeczną. Już w pierwszych dniach działalności instytucja ruszy z programem dni otwartych, w ramach których odbędą się warsztaty tańca dla dzieci i dorosłych (również niepełnosprawnych), a także dwa spektakle inaugurujące działalność teatru: „Czterdzieści” w wykonaniu Polskiego Teatru Tańca z Poznania oraz przedstawienie dla dzieci pt. „Przygody Kaja i Gerdy” w wykonaniu Bydgoskiego Teatru Lalek Buratino. Instytucja zapowiada też organizację cyklicznych imprez takich jak dancingi i milongi.

Teatr działać będzie na terenie byłej Kopalni Węgla Kamiennego Rozbark. Co zostało zrobione w pierwszym etapie inwestycji?

  • Zaadaptowano i zrewitalizowano dwa budynki oraz przyległe do niego tereny zielone.
  • W budynku dawnej cechowni wzniesiono scenę, konstrukcje oświetlenia oraz składane trybuny.
  • Przygotowano pomieszczenia kawiarni, sali ćwiczeń, pokojów noclegowych, garderoby i szatni.
  • W budynku administracyjnym urządzono pomieszczenia biurowe, hotelowe i sale biurowe.

Inwestycja, której koszt całkowity wyniósł niemal 18 mln zł., została w części sfinansowana ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.


Zobacz także