Budżet na 2016 r. Założenia i propozycje najważniejszych wskaźników

Rząd przyjął założenia do przyszłorocznego budżetu państwa.


Stos złotówek, obok flamaster i obliczenia matematyczne na kartce
Fot. Fotolia

Przewidziano w nich następujące wskaźniki makroekonomiczne:

  • PKB w ujęciu realnym - wzrost o 3,8 %
  • PKB w cenach bieżących - 1888,3 mld zł
  • inflacja - 1,7 %
  • przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej - 4055 zł
  • nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej - 3,6 %
  • realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia - 1,9 %
  • nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw - 3,8 %
  • przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej - wzrost o 0,8 %
  • stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku - 9,8 %

Rada Ministrów zaakceptowała propozycję dotyczącą minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r., które ma wynieść 1 850 zł (wzrost o 5,7 proc. w stosunku do 2015 r., obecnie pensja minimalna to 1 750 zł).

W budżecie państwa na 2016 r. zaplanowano dodatkowe środki w wysokości ok. 2 mld zł na wynagrodzenia, które zasadniczo od 2010 r. były "zamrożone".


Zobacz także