Blisko 280 mln zł na poprawę jakości powietrza w polskich miastach

Ruszył drugi nabór wniosków do programu KAWKA. O pieniądze mogą ubiegać się polskie miasta i uzdrowiska.


Dłoń, w której umieszczony jest pas zieleni.
Fot. Fotolia

Program KAWKA
 

Celem realizowanego przez Ministerstwo Środowiska programu KAWKA jest:

  • zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza,
  • wzrost efektywności energetycznej,
  • rozwój odnawialnych źródeł energii.

Jakie projekty mogą liczyć na dofinansowanie?
 

  • podłączanie do miejskiej sieci ciepłowniczej,
  • wymiana starych pieców,
  • termomodernizacja budynków wielorodzinnych,
  • przedsięwzięcia związane z ograniczeniem zanieczyszczeń powietrza z transportu, na przykład wdrażanie systemów zarządzania ruchem czy budowa stacji zasilania taboru miejskiego gazem lub energią elektryczną.

Kto może skorzystać?
 

O środki z programu KAWKA mogą ubiegać się miasta powyżej 10 000 mieszkańców i uzdrowiska, na obszarze których odnotowywane są przekroczenia dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń powietrza.

Wnioski o dofinansowanie należy składać do Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW). Termin ich składania upływa 8 września 2014 roku.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Środowiska


Zobacz także