Bezpłatna pomoc prawna przyjęta przez Sejm

Od 1 stycznia 2016 r. w całej Polsce powstaną 1524 punkty, w których będzie świadczona bezpłatna pomoc prawna. Nowe rozwiązania pomogą potrzebującym i wyrównają szanse w dostępie do pomocy prawnej. To kolejna spełniona zapowiedź z expose premier Ewy Kopacz.


Paragrafy symbolizujące prawo
Fot. Fotolia

W środę Sejm przyjął senackie poprawki do ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej społeczeństwa.

Na darmową pomoc prawną będą mogli liczyć:

  • Seniorzy po 65. roku życia,
  • Młodzież do 26. roku życia,
  • Posiadacze Karty Dużej Rodziny,
  • Osoby korzystające z pomocy społecznej na określonych warunkach,
  • Zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,
  • Kombatanci i weterani.

Połowę punktów bezpłatnej pomocy prawnej będą mogły prowadzić organizacje pozarządowe. Pomocy będą udzielać adwokaci i radcowie prawni.

W punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe doradzać będą też doradcy podatkowi, absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie), a w uzasadnionych przypadkach również aplikanci adwokaccy lub radcowscy.

Ustawa zakłada też działania na rzecz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa i promowanie mediacji.


Zobacz także