Bezpieczne wakacje: jak sprawdzić organizatora kolonii dla dzieci

Wysyłasz dziecko na kolonie? Sprawdź organizatora! Oto krótki poradnik, a więcej szczegółów znajdziesz na stronie www.wypoczynek.men.gov.pl Ministerstwa Edukacji Narodowej.


Grafika przedstawia uśmiechnięte dzieci. Napis: wejdź na: wypoczynek.men.gov.pl i sprawdź organizatora kolonii.

Czy kolonia jest zarejestrowana
 

Przede wszystkim sprawdź, czy kolonia, na którą wysyłasz dziecko, została zgłoszona do specjalnej bazy Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN).

Wszyscy organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży powinni być zarejestrowani na stronie www.wypoczynek.men.gov.pl. Jeśli kolonia figuruje w spisie, oznacza to, że:

 • Miejsce, w którym będą przebywać dzieci, spełnia wymogi dotyczące bezpieczeństwa.
 • Kadra kolonijna jest odpowiednio liczna i posiada wymagane kwalifikacje.

Półkolonie i lato w mieście
 

Pamiętaj, że obowiązkowemu zgłoszeniu podlega nawet jednodniowy wyjazd, a także półkolonie czy lato w mieście.

Gdzie zgłosić uwagi wobec organizatora
 

Ewentualne uwagi wobec organizatora wypoczynku kieruj zawsze do kuratorium oświaty w tym województwie, w którym organizowana jest dana kolonia czy wakacyjny obóz.

O co zapytać organizatora kolonii
 

Zanim wybierzesz kolonię, poproś organizatora o następujące szczegóły:

 • Dokładne miejsce (adres) i czas trwania kolonii
 • Termin, miejsce przyjazdu i odbioru dziecka
 • Kontakt do kierownika kolonii, wychowawców i do ośrodka wypoczynkowego
 • Informację o opiece medycznej
 • Informację o zakresie ubezpieczenia (czy dziecko jest dodatkowo ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz - w przypadku wypoczynku zagranicznego - czy posiada ubezpieczenie kosztów leczenia)
 • Warunki zakwaterowania, program oraz wyżywienie
 • Listę rzeczy, które dziecko powinno zabrać
 • Informację o zasadach korzystania z telefonów komórkowych przez dzieci
 • Informację o zasadach korzystania z kieszonkowego, możliwości przechowywania pieniędzy i wartościowych przedmiotów
 • Informację o ewentualnej możliwości odwiedzenia dziecka podczas kolonii

Koniecznie powiadom organizatorów o chorobach i dolegliwościach dziecka, a jeśli jest w takcie leczenia, ustal z kierownictwem kolonii harmonogram przyjmowania leków. Poinformuj też o wszelkich nietypowych przypadłościach (np. uczulenia żywieniowe). Ustal koniecznie sposób postępowania, gdyby dziecko trafiło do szpitala.

Kto może kierować kolonią
 

Pamiętaj, że kierownik kolonii musi posiadać zaświadczenie o ukończeniu tzw. kursu dla kierowników wypoczynku. Ten obowiązek nie dotyczy jedynie osób zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach.

Kolonią czy wakacyjnym obozem mogą kierować:

 1. nauczyciele,
 2. instruktorzy harcerscy w stopniu co najmniej podharcmistrza,
 3. inne osoby, które spełniają łącznie następujące warunki:
 • ukończyły kurs dla kierowników wypoczynku i mają odpowiednie zaświadczenie,
 • są pełnoletnie, mają minimum średnie wykształceniem oraz odpowiednie warunki zdrowotne i predyspozycje do pracy z dziećmi i młodzieżą,
 • mają co najmniej 3-letni staż pracy opiekuńczo-wychowawczej lub dydaktyczno-wychowawczej.

Bezpieczny autobus
 

Twoje dziecko będzie jechać na kolonię autokarem? Sprawdź, czy autobus ma ważne badanie techniczne oraz ubezpieczenie OC. Wystarczy wejść na stronę www.bezpiecznyautobus.gov.pl. podać numer rejestracyjny pojazdu i gotowe.

Więcej o e-usłudze „Bezpieczny autobus” na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.


Zobacz także