Bezpieczni uczniowie w bezpiecznej szkole

Rząd zdecydował o przedłużeniu do 2016 r. programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”. Program realizuje jeden z kierunków polityki oświatowej państwa pn. „Wzmacnianie bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych”.


Nauczycielka z dzieckiem na lekcji
Fot. D. Iwański / MEN

Kontynuacja programu pozwoli utrzymać osiągnięty już poziom szeroko rozumianego bezpieczeństwa w szkołach i placówkach systemu oświaty. Jednym z podstawowych zadań na następne lata jest zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenie przyjaznego środowiska w szkołach i placówkach systemu oświaty. Propagowane będą postawy związane z kreowaniem zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły i placówki.

Jednym z ważnych kierunków ujętych w programie jest ustabilizowanie trendów lub zmniejszanie zakresu i nasilenia problemów i zachowań problemowych dzieci i młodzieży, w tym m.in. zmniejszenie: poziomu agresji i przemocy (także cyberprzemocy), używania substancji psychoaktywnych czy uzależnienia od gier komputerowych i Internetu. Ponadto prowadzone będą działania, których celem jest zwiększenie zaangażowania szkół i placówek na rzecz upowszechniania zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży oraz ich rodziców.

Program będzie finansowany ze środków budżetu państwa. Jego koszt to 6 mln zł. W kolejnych latach środki na ten cel, w wysokości nie wyższej niż 6 mln zł rocznie, będą planowane w rezerwie celowej.


Zobacz także