Bez silnych ośrodków naukowych trudno realizować marzenia o rozwoju. Premier Beata Szydło na inauguracji roku akademickiego w Gorzowie Wielkopolskim

„Los i rozwój polskiej nauki jest nierozerwalnie związany z przyszłością naszej Ojczyzny” – przekonywała premier Beata Szydło na poniedziałkowej inauguracji roku akademickiego 2016/2017 w Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.


Aula pełna studentów 1 z 12
fot. P. Tracz / KPRM

Pierwsza inauguracja roku akademickiego na Akademii im. Jakuba z Paradyża

Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim rozpoczęła działalność we wrześniu 2016 r. Akademia przejęła prawa i zobowiązania działającej w tym mieście Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Gorzów potrzebuje takiej uczelni i zasługuje na to, by Akademia była wiodąca w tej części województwa lubuskiego, a Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa jest gotowa do podjęcia tego niełatwego, ale potrzebnego wyzwania – premier Beata Szydło pogratulowała władzom, kadrze naukowo-dydaktycznej oraz studentom uczleni ich pierwszej inauguracji roku akademickiego. Szefowa rządu życzyła im również sukcesów tak, by przyczyniały się do jak najlepszego rozwoju nauki na terenie Polski zachodniej i wpływały znacząco na rozwój nauki polskiej.

Premier przypomniała, że rok temu, jeszcze w czasie kampanii wyborczej, po raz pierwszy rozmawiała o idei powołania Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim z samorządowcami oraz minister rodziny Elżbietą Rafalską. To właśnie szefowa resortu rodziny, która jest jednocześnie posłanką z lubuskiego, kierowała pracami zmierzającymi do utworzenia nowej gorzowskiej uczelni. Jak podkreślała premier, element tożsamości był jednym z kluczowych czynników, który zadecydował o jej powstaniu. Uczelnia będzie nadawała ton środowisku oraz emanowała swoją pracą, projektami, programami nie tylko na tę część regionu. Na ścianie zachodniej Polski potrzeba nam ośrodków, które będą zakotwiczeniem w tym regionie dla ludzi, którzy mają tu korzenie i tu budują przyszłość -  premier Beata Szydło zwróciła się do władz uczelni, studentów oraz samorządowców.

Zmiany na polskich uczelniach

Początek roku akademickiego to czas zmian w polskiej nauce i szkolnictwie wyższym. Bez silnych ośrodków naukowych marzenia o rozwoju, równaniu do najszybciej rozwijających się, będą trudne do zrealizowania– zaznaczyła premier Beata Szydło. Jak dodała, rząd wraz z nowym rokiem akademickim 2016/2017, ograniczył biurokrację na uczelniach oraz wprowadził lepsze warunki dla kadry naukowej i studentów. To dopiero pierwszy krok. Będziemy wprowadzać kolejne projekty, a praca nad zmianami w szkolnictwie wyższym będzie się toczyła w ścisłym kontakcie ze środowiskami naukowymi – zapewniła premier. Jak mówiła rząd ma ambicje, by polska nauka stawała się coraz silniejsza, a polscy naukowcy mieli coraz lepsze warunki do pracy, a studenci i uczelnie konkurowali ze światową czołówką.


Zobacz także