Beata Szydło: Wojsko Polskie wraca na Sądecczyznę

Wicepremier Beata Szydło i szef MON Mariusz Błaszczak zapowiedzieli, że w Nowym Sączu zostanie powołany batalion piechoty górskiej wchodzący w skład 21. Brygady Strzelców Podhalańskich. Będzie on liczył ok. 370 żołnierzy zawodowych.


Wicepremier Beata Szydło i minister Mariusz Błaszczak podczas wspólnego zdjęcia z żołnierzami.

Inicjatywa, by do Nowego Sącza powróciło wojsko, została podjęta przez Towarzystwo Sądeczanin i znalazła szerokie poparcie wśród mieszkańców regionu – zebrano w tej sprawie 30 tys. podpisów. Wicepremier podkreśliła, że uchwałę w tej sprawie jednogłośnie poparł sejmik województwa małopolskiego.

Beata Szydło zaznaczyła, że rząd PiS od początku działa na rzecz zwiększenia poczucia bezpieczeństwa obywateli. Jak dodała, wszystkie projekty modernizacji służb mundurowych, a także polityka migracyjna rządu na poziomie UE, były tym podyktowane.

Minister obrony narodowej podkreślił, że jeśli Wojsko Polskie ma być liczniejsze, to musi także wrócić do miejsc, w których wcześniej było, a które zostały przez wojsko opuszczone. Wojsko liczniejsze, dobrze uzbrojone w nowoczesny sprzęt, jest gwarancją także międzynarodowej pozycji naszego kraju – powiedział Mariusz Błaszczak.


Zobacz także