Beata Szydło: Unia Europejska musi skuteczniej reagować na stojące przed nią wyzwania

Premier Beata Szydło rozmawiała w czwartek z premierem Irlandii Endą Kennym. Polska i Irlandia uznają, że głosy państw narodowych i ich parlamentów powinny być w większym stopniu odzwierciedlone w procesie decyzyjnym UE.


Powitalny uścisk dłoni premier Beaty Szydło i premiera Irlandii Endy Kenny’ego. 1 z 10
fot. P. Tracz/KPRM

Szefowie rządów Polski i Irlandii rozmawiali o  przyszłości Unii Europejskiej, współpracy polsko-irlandzkiej, bezpieczeństwie w Europie oraz wspólnym rynku. To było dobre spotkanie. Wymieniliśmy najważniejsze kwestie, które są teraz w agendzie europejskiej. Poruszyliśmy też sprawy istotne dla naszych bilateralnych relacji – powiedziała premier Beata Szydło na konferencji prasowej po spotkaniu z premierem Irlandii Endą Kennym. Jak mówiła szefowa polskiego rządu, Irlandia jest dla Polski bardzo ważnym partnerem. Łączy nas nie tylko podobieństwo historycznych losów, ale też wspólne interesy na forum UE, dlatego zacieśniamy kontakty polityczne. Liczę, że dadzą one impuls do rozwoju stosunków na forum dwustronnym i wielostronnym - podkreśliła premier Beata Szydło.

Sytuacja Polaków w Irlandii

Premier Beata Szydło podziękowała premierowi Endzie Kenny’emu za serdeczne przyjęcie wielotysięcznej rzeszy Polaków, która przybyła do Irlandii. Polacy wnoszą konkretny wkład w rozwój Irlandii, będąc jej lojalnymi mieszkańcami. Społeczeństwo polskie darzy Irlandię i jej kulturę wielką sympatią, a relacje naszych społeczeństw rozwijają się harmonijnie – podkreślała. Poinformowała, że rząd umożliwi polskim dzieciom i młodzieży dostęp do nauki języka polskiego w ramach irlandzkiego systemu edukacyjnego. Jak zapowiedziała premier Beata Szydło, szefowie resortów edukacji obu państw na wspólnym spotkaniu mają wypracować konkretne rozwiązania w tej dziedzinie.

Brexit i przyszłość UE

Zgodziliśmy się, że decyzja Wielkiej Brytanii o wyjściu z UE stanowi jasny sygnał o potrzebie przeprowadzenia reform – podkreślała premier Beata Szydło. Jak mówiła, UE musi lepiej odpowiadać na potrzeby obywateli i skuteczniej reagować na stojące przed nią wyzwania. Głosy państw narodowych, parlamentów powinny być w większym stopniu odzwierciedlone w procesie decyzyjnym UE – przekonywała premier. Dodała przy tym, że UE powinna być oparta o cztery filary oraz współpracę państw członkowskich ponad podziałami, która umożliwi im wzrost gospodarczy i konkurencyjność.

Wspólny rynek jest dla Polski i Irlandii jednym z najważniejszych osiągnięć integracji europejskiej przynoszącym realne korzyści. Jesteśmy zgodni, że trzeba go chronić, gwarantując przestrzeganie wszystkich czterech swobód – podkreśliła premier Beata Szydło.

Polsko-irlandzka współpraca gospodarcza i bezpieczeństwo

Premier Beata Szydło wyraziła nadzieję na dalszą polsko-irlandzką współpracę w sferze energii, rolnictwa i cyfryzacji. Jak zaznaczyła, oba kraje dostrzegają, że przed UE stoją wyzwania zewnętrzne, a jednym z nich jest sytuacja na wschodzie. Struktura więzi transatlantyckich to cenny dorobek warunkujący rozwój gospodarczy i bezpieczeństwo. W naszym wspólnym interesie leży zachowanie tego dorobku – zaznaczyła.


Zobacz także