Anna Maria Anders przewodniczącą Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa i nowym Pełnomocnikiem Prezesa Rady Ministrów ds. Dialogu Międzynarodowego w randze sekretarza stanu

„Dla nas jest ogromnym zaszczytem, że pani zgodziła się pełnić tę funkcję, że dołącza do biało-czerwonej drużyny Prawa i Sprawiedliwości” - powiedziała premier Beata Szydło. Premier podkreśliła wagę „dialogu międzynarodowego, spraw związanych z wszystkim, co jest dla Polski szczególnie ważne, z upamiętnianiem, ochroną pamięci miejsc walki i męczeństwa i mówieniem o patriotyzmie”


Gabinet premiera, Beata Szydło wręcza nominację Annie Marii Anders 1 z 10
Fot. P. Tracz / KPRM

Premier Beata Szydło przypomniała, że w poprzednim rządzie, funkcję Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów ds. Dialogu Międzynarodowego pełnił Władysław Bartoszewski, zmarły w kwietniu ubiegłego roku. Dzisiaj ogromnym zaszczytem jest powołać na to stanowisko Annę Marię Anders. Życzę powiedzenia, wierzę głęboko, że Pani misja przyniesie Polsce dobre owoce – podsumowała premier.

Anna Maria Anders powiedziała, że powierzenie jej funkcji Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów ds. Dialogu Międzynarodowego to dla niej wielki zaszczyt. Temat żołnierzy, dbanie o pamięć ojca, byłych żołnierzy (…) jest bardzo istotny w moim życiu – mówiła Anna Maria Anders.

Anna Maria Anders jest córką gen. Władysława Andersa – Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych, w czasie II wojny światowej, dowódcy II Korpusu, który zdobył Monte Cassino. Podkreślała, że jednym z jej priorytetów będzie otoczenie opieką Polskiego Cmentarza Wojennego na Monte Cassino, gdzie pochowani są jej ojciec i matka.


Zobacz także