Administracja publiczna przyjazna przedsiębiorcom

Fundamentem przygotowanych regulacji jest przekonanie, że 99 proc. przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą wykonuje ją rzetelnie i uczciwie. W związku z tym istotą nowych rozwiązań będzie zwiększenie praw i gwarancji dla przedsiębiorców oraz wzmocnienie mechanizmów dialogu w ich relacjach z organami administracji publicznej.


Grupa pracowników na spotkaniu
Fot. Fotolia

Przyjęte przez rząd założenia do ustawy Prawo działalności gospodarczej realizują deklarację premier Ewy Kopacz złożoną w exposé. Nowa ustawa będzie zbiorem podstawowych norm określających działalność gospodarczą wykonywaną w Polsce, które istotnie zwiększą prawa i gwarancje dla przedsiębiorców. Efektem proponowanych regulacji ma być m.in. zagwarantowanie, że podczas załatwiania indywidualnych spraw przedsiębiorców organy administracji będą stosować naczelne zasady prawa gospodarczego.

Wolność podejmowania działalności gospodarczej, równość i niedyskryminacja, zasada „Co nie jest prawem zabronione - jest dozwolone”, przyjazna interpretacja przepisów czy domniemanie uczciwości przedsiębiorcy to tylko niektóre z podstawowych przesłanek, które będą podstawą do formułowania nowych przepisów.


Zobacz także