Absolwencie! Zdobądź płatny staż w spółkach Skarbu Państwa

Ruszył konkurs Ministerstwa Skarbu Państwa (MSP) „Budujemy wartość polskiej gospodarki. Pracuj dla nas!”. Absolwenci polskich uczelni mogą wygrać płatne staże w firmach z udziałem Skarbu Państwa.


Uśmiechnięta studentka z materiałami w ręku
Fot. Fotolia

Program stażowy „Budujemy wartość polskiej gospodarki. Pracuj dla nas!” zainicjowany został przez MSP we współpracy z kluczowymi spółkami Skarbu Państwa i środowiskiem naukowym.

Głównym założeniem programu jest zapewnienie absolwentom merytorycznych staży, które mają pomóc młodym ludziom w zdobywaniu praktycznych doświadczeń zawodowych, rozwijaniu ich zainteresowań oraz ułatwić im rozpoczęcie kariery zawodowej.

Jak wziąć udział w konkursie

Aby wziąć udział w konkursie należy zarejestrować się na stronie konkursu do 31 marca i wypełnić ankietę badającą predyspozycje do pracy. Pod uwagę będzie również brana ocena uzyskana z obrony pracy magisterskiej. W ten sposób zostaną wyłonieni najlepsi, których w drugim etapie konkursu spółki zaproszą na rozmowy kwalifikacyjne. Spośród tych osób wybrani zostaną laureaci konkursu, którzy odbędą płatne staże w spółkach Skarbu Państwa.

W konkursie mogą wziąć udział absolwenci polskich uczelni, którzy w 2014 r. obronili pracę dyplomową uzyskując tytuł inżyniera, magistra lub magistra inżyniera. Laureaci zostaną wyłonieni do 8 maja.  Pierwsze staże rozpoczną się od 1 czerwca 2015.

Więcej informacji w regulaminie.

Co jest do wygrania

Nagrodami w Konkursie są płatne staże w spółkach z udziałem Skarbu Państwa.

Każdy fundator staży zapewnia:

 • dla najlepszego laureata konkursu - staż 6-miesięczny, płatny minimum 2 500 zł brutto miesięcznie,
 • za zajęcie kolejnych miejsc - staże 3-miesięczne, płatne minimum 2 000 zł brutto miesięcznie.

Wszystkie staże będą miały charakter merytoryczny, a ich realizacja odbywać się będzie w różnych miastach na terenie całej Polski.

Termin rozpoczęcia stażu będzie ustalany indywidualnie między laureatem konkursu a fundatorem stażu.

Gdzie będzie można odbyć staż

Staże będą się odbywały w następujących spółkach:

 • Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.,
 • Bank Gospodarstwa Krajowego,
 • Grupa ENEA,
 • Energa S.A.,
 • Grupa Kapitałowa Grupa Azoty,
 • Grupa Lotos S.A.,
 • KGHM Polska Miedź S.A.,
 • Krajowa Spółka Cukrowa S.A.,
 • PERN „Przyjaźń” S.A.,
 • PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.,
 • PGNiG S.A.,
 • PKN ORLEN S.A.,
 • PKO BP S.A.,
 • PKP CARGO S.A.,
 • Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.,
 • PZU S.A.,
 • TAURON Polska Energia S.A.

Zobacz także