9 lat Polski w Unii Europejskiej

Nasz kraj przystąpił do UE 1 maja 2004. Co się zmieniło od tamtego czasu? Dzięki funduszom unijnym mamy m.in. nowe drogi, inwestycje w gminach w całej Polsce, dopłaty dla rolników czy wsparcie dla przedsiębiorców.


Ogromna flaga UE, o wymiarach 20 na 30 metrów, rozłożona na chodniku.
Ogromna flaga o wymiarach 20x30 m była częścią obchodów 5. rocznicy wstąpienia Polski do UE. Fot. European Parliament / Pietro Naj-Oleari (CC)

Przez 9 lat w ramach tzw. polityki spójności dostaliśmy w sumie ok. 342 mld zł. To więcej niż wynosi roczny budżet naszego kraju! Za te pieniądze udało się zrealizować prawie 172 tys. projektów.

Jesteśmy liderem w pozyskiwaniu funduszy unijnych, Dotychczas z puli na lata 2007-2013 wykorzystaliśmy 243,4 mld zł. To aż 86 proc. środków przewidzianych na ten okres.

Nowy budżet UE

Podczas lutowego szczytu UE w Brukseli udało się też wypracować kompromis ws. nowego budżetu Unii na lata 2014-2020. Polska ma dostać w sumie 441 mld zł, w tym:

 • 303,6 mld zł na politykę spójności,
 • 118,8 mld zł na wspólną politykę rolną.

Strefa Schengen

21 grudnia 2007 roku przystąpiliśmy do strefy Schengen. Dzięki temu możemy swobodnie przekraczać granice innych państw wspólnoty, bez konieczności poddawania się kontroli granicznej.

Polska prezydencja

Od 1 lipca do 31 grudnia 2011 Polska sprawowała przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej. W tym czasie byliśmy aktywnie zaangażowani w kierowanie najważniejszymi sprawami wspólnoty. Nasza prezydencja przypadała na trudny czas kryzysu w strefie euro. W czasie polskiego przewodnictwa podpisano m.in. traktat akcesyjny z Chorwacją.

Fundusze UE w liczbach

Dotychczas największe wsparcie trafiło na następujące projekty:

transport – 25,4 mld euro

 • wybudowano/zmodernizowano ponad 15,5 tys. km dróg
 • wybudowano/zmodernizowano ponad 2,1 tys. km linii kolejowych

inwestycje w kapitał ludzki – 21,1 mld euro

 • różnego rodzaju wsparcie otrzymało ok. 8,6 mln osób
 • powstało ponad 150 tys. nowych firm
 • sfinansowano kształcenie na nowych, zamawianych kierunkach studiów dla 62,5 tys. studentów
 • utworzono lub sfinansowano zajęcia w przedszkolach dla ponad 133 tys. dzieci; ponad 83 proc. tych przedszkoli nadal funkcjonuje po zakończeniu dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego

ochrona środowiska – 10,7 mld euro

 • wybudowano/zmodernizowano ok. 34 tys. km sieci kanalizacyjnej
 • wybudowano/zmodernizowano ponad 11 tys. km sieci wodociągowej
 • wybudowano/przebudowano ponad 650 oczyszczalni ścieków

przedsiębiorczość, innowacje, badania i rozwój – 11,2 mld euro

 • bezpośrednie wsparcie otrzymało ponad 42,5 tys. firm
 • utworzono lub zmodernizowano ponad 1,7 tys. laboratoriów

społeczeństwa informacyjne – 3,02 mld euro

 • powstanie ponad 35 tys. km internetu szerokopasmowego
 • ponad 500 tys. gospodarstw domowych otrzymało/otrzyma dofinansowanie dostępu do Internetu

Zobacz także