8 dobrych zmian dla polskiej szkoły

Darmowe podręczniki, programy zachęcające dzieci i młodzież do aktywności fizycznej, likwidacja „śmieciowego” jedzenia – to tylko niektóre z najważniejszych działań rządu. Z okazji rozpoczęcia roku szkolnego prezentujemy 8 dobrych zmian dla polskiej szkoły.


Dzieci w klasie na lekcji geografii
Fot. Fotolia

Darmowy podręcznik dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów

Rząd wprowadził obowiązek zapewnienia uczniom szkół podstawowych i gimnazjów bezpłatnego dostępu do podręczników. Dzięki systemowej zmianie rodzice zostaną odciążeni od kosztów zakupu zarówno podręczników, jak i zeszytów ćwiczeń.

W latach 2014/2015 darmowy podręcznik dostali uczniowie I klasy szkoły podstawowej (515 654 uczniów).

  • W latach 2015/2016 darmowe podręczniki trafią do 1 783 994 uczniów II i IV klasy szkoły podstawowej oraz uczniów I klasy gimnazjum.
  • W latach 2016/2017 obowiązek zapewnienia darmowych podręczników zostanie rozszerzony na 2 949 379 uczniów III i V klasy szkoły podstawowej oraz II klasy gimnazjum.

Już w roku szkolnym 2017/2018 – z punktu widzenia rodzica – podręczniki dla uczniów wszystkich klas szkół podstawowych i gimnazjów będą bezpłatne. Poza podręcznikiem przygotowywanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dla klas I-III, z dotacji celowej finansowane będą podręczniki do nauki języka obcego oraz materiały ćwiczeniowe do klas I-III oraz podręczniki do języków obcych i materiały ćwiczeniowe dla pozostałych klas szkół podstawowych i gimnazjów.

Zdrowa żywność w szkołach

Już co czwarte polskie dziecko ma nadwagę albo otyłość. W związku z tym rząd wprowadził regulacje likwidujące tzw. śmieciowe jedzenie w szkołach. Od 1 września 2015 r. obowiązuje zakaz podawania, sprzedaży oraz reklamowania niezdrowej żywności (słodzonych napojów, chipsów etc.) w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach oraz innych placówkach oświatowo i opiekuńczo-wychowawczych.

Wyprawka szkolna

Program „Wyprawka szkolna” zapewnia dofinansowanie zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych dla uczniów. Szacuje się, że ok. 213,3 tys. uczniów, w tym ok. 91,6 tys. posiadających orzeczenie o potrzebnie kształcenia specjalnego, zostanie objętych programem. Na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych z budżetu państwa w roku 2015/2016 będzie przeznaczone 51 mln zł.

Sześciolatki w szkole

Rząd podjął wiele działań, by przygotować polskie szkoły i sześciolatki do wprowadzenia reformy. Zmieniono podstawę programową, która została dostosowana do możliwości i potrzeb edukacyjnych młodszych dzieci. Zmniejszono liczbę uczniów w klasach I-III. Lekcje nie muszą trwać 45 minut- to nauczyciel decyduje sam, kiedy zrobić przerwę.  Powstała m.in. interaktywna mapa publicznych szkół podstawowych oraz infolinia, gdzie rodzice mogą zgłosić potrzebę interwencji w konkretnej szkole, którą uważają za nieprzygotowaną na przyjęcie sześciolatków. Ponadto rodzice mogą skorzystać z możliwości odroczenia dziecka, jeżeli mają obawy co do jego gotowości szkolnej. Dodatkowo szkolenia dla nauczycieli w związku z obniżeniem wieku szkolnego przeszło prawie 140 tys. osób.

Place zabaw – program „Radosna Szkoła”

W 2014 r. zrealizowano szóstą edycję rządowego programu Radosna Szkoła. Program zapewnia bezpieczne warunki nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia. Na program w latach 2009-2014 przeznaczono ponad 350 mln zł. Utworzono około 3,5 tys. placów zabaw. 12 730 szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych doposażono w pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw w szkołach.

Programy sportowe

Mały Mistrz - program ma na celu zachęcenie uczniów do aktywności ruchowej poprzez wprowadzenie atrakcyjnych zajęć wychowania fizycznego w klasach I-III szkół podstawowych.
Program Multisport – jego zadaniem jest ułatwienie uczniom klas IV-VI szkół podstawowych dostępu do pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęć sportowych na terenie całego kraju.
Umiem Pływać - program powszechnej nauki pływania, dedykowany jest uczniom klas I-III szkół podstawowych w całej Polsce.
Stop zwolnieniom z WF-u – kampania społeczna, która jest odpowiedzią na plagę nieuzasadnionych zwolnień z lekcji wychowania fizycznego. Skierowana z jednej strony do dzieci i młodzieży - zachęcając ich do aktywności fizycznej, z drugiej do rodziców i środowiska lekarskiego, by nie wypisywali uczniom zwolnień lekarskich w przypadkach, gdy nie jest to naprawdę konieczne.
„Moje boisko – Orlik 2012”, program który zakładał budowę ogólnodostępnych i bezpłatnych kompleksów boisk sportowych przeznaczonych przede wszystkim dla dzieci i młodzieży. Do dziś powstało w Polsce ponad 2600 „Orlików”. Na „Orlikach” zatrudnionych jest ponad 3000 animatorów. Ponadto rząd wspiera rozwój infrastruktury sportowej dzięki licznym programom budując i modernizując sale gimnastyczne, kryte pływalnie czy obiekty lekkoatletyczne.

Poprawa bezpieczeństwa w szkołach

  • „Bezpieczna+” - rządowy program wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach. Kładzie nacisk na kluczowe elementy związane z bezpieczeństwem uczniów, zarówno w szkole, jak i poza nią, oraz budowanie pozytywnego klimatu szkoły opartego na otwartości i współdziałaniu z organizacjami pozarządowymi. Na realizację programu w 2015 r. przeznaczono 15 mln zł, zaś w latach 2016-2018 po 20 mln zł.
  • „Bezpieczna i przyjazna szkoła” - rządowy program na lata 2014-2016. Na realizację zadań określonych w programie przeznaczono każdego roku po 6 mln zł. Głównym jego celem jest zwiększenie skuteczności działań na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkołach i placówkach oświatowych. Kolejnym priorytetem jest rozwijanie w nich profilaktyki rówieśniczej, które będzie skutecznie zapobiegać uzależnieniom (projekt Profilaktyka a Ty/Edukacja - PaT/E).

Rok Szkoły Zawodowców

Rząd rozpoczął w 2014 r. wdrażanie programu odbudowy szkolnictwa zawodowego. 23 stycznia 2015 r. ministrowie: edukacji, pracy, skarbu i gospodarki zawarli porozumienie, dzięki któremu zostanie nawiązana bliska współpraca specjalnych stref ekonomicznych ze szkołami zawodowymi. Od marca 2015 r. na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej dostępna jest „Mapa szkół zawodowych”. Można tam znaleźć technika i zasadnicze szkoły zawodowe dla młodzieży z terenu całego kraju. Ruszył też portal doradztwa edukacyjno-zawodowego prowadzony przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. Nowa perspektywa finansowa UE zakłada wsparcie dla szkolnictwa zawodowego. Marszałkowie województw mają w sumie na ten cel 900 mln euro. W budżecie MEN jest kolejne 124 mln euro.


Zobacz także