70. rocznica Powstania Warszawskiego: udział członków rządu w uroczystościach na Placu Krasińskich

W uroczystości odczytania Apelu Poległych wzięli udział m.in. szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jacek Cichocki oraz pełnomocnik Prezesa rady Ministrów ds. Dialogu Międzynarodowego Władysław Bartoszewski. To jedno z wydarzeń, którymi upamiętniona zostanie 70. rocznica Powstania Warszawskiego.


Minister kultury Małgorzata Omilanowska i Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przed Pomnikiem Powstania Warszawskiego. 1 z 8
Fot. M. Śmiarowski/KPRM

Członkowie rządu wzięli  udział w uroczystym Apelu Poległych. Minister Jacek Cichocki, w imieniu szefa rządu, złożył wieniec pod Pomnikiem Powstańców Warszawy.

W obchodach rocznicowych wzięli również udział minister kultury i dziedzictwa narodowego Małgorzata Omilanowska, minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak, minister sprawiedliwości Marek Biernacki oraz minister administracji i cyfryzacji Rafał Trzaskowski.

W czwartek wieczorem na Placu Krasińskich zostało zaprezentowane widowisko „Śpiew Murów ‘44” - opowieść o wydarzeniach lat wojennych.

Powstańcze walki na Placu Krasińskich
 

Na Placu Kraińskich znajduje się pomnik Powstania Warszawskiego, który został odsłonięty w 1989 roku, w 45. rocznicę zrywu. W sąsiedztwie monumentu znajduje się właz kanałowy, którym 1 i 2 września 1944 r. powstańcy ewakuowali się ze Starego Miasta do Śródmieścia.

Godzina W 
 

1 sierpnia, jak co roku, wszyscy mieszkańcy Warszawy uczczą pamięć poległych minutą ciszy w godzinę W, o 17. O tej samej porze przy pomniku „Gloria Victis” na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach oddany zostanie oficjalny hołd powstańcom.

70. rocznica Powstania Warszawskiego
 

Odczytanie Apelu Poległych jest jedną z wielu uroczystości, które mają uczcić 70. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.

Informacje o innych uroczystościach powstaniowych można znaleźć na stronie internetowej urzędu miasta Warszawy.

Powstanie Warszawskie
 

Powstanie wybuchło 1 sierpnia 1944 i trwało 63 dni. Po pierwszych sukcesach powstańcy musieli ustąpić wojskom niemieckim okupującym stolicę. Walki trwały do nocy z 2 na 3 października 1944 kiedy w kwaterze SS w Ożarowie podpisano akt kapitulacji Powstania Warszawskiego. W działaniach wojennych toczących się na terenie stolicy poległo blisko 200 tys. osób – żołnierzy i cywilnych mieszkańców miasta.


Zobacz także