60 mln zł na aktywizację seniorów

Organizacje pozarządowe mogą do 27 września składać wnioski o dofinansowanie projektów związanych z aktywizacją osób starszych. Resort pracy przeznaczył na ten cel 60 mln zł. 


Pieniądzę zostaną rozdysponowane w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013 . Szanse na dotacje mają m.in. projekty edukacyjne (np. uniwersytety trzeciego wieku) czy inicjatywy promujące wolontariat wśród seniorów. 

 
5-lecie Uniwersytetu Trzeciego Wieku SGH. Fot. Grzegorz Rogiński/KPRM.

- To bardzo ważna i cenna inicjatywa, tym bardziej że Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013 został przyjęty przez Radę Ministrów w czasie trwającego właśnie Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012 - powiedział minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak Kamysz.

Jest to pierwsza edycja konkursu organizowanego w ramach Programu. Mogą w nim brać udział m.in. organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne oraz kluby sportowe. Wnioski można składać do 27 września. Wartość dofinansowania to 20 tys.-200 tys. zł.


Podczas jubileuszu w warszawskiej Szkole Głównej Handlowej w 2011 roku Donald Tusk zapowiedział zwiększenie środków na program senioralny. Fot. Grzegorz Rogiński/KPRM.

- Program to nie tylko trwający właśnie konkurs, to także przygotowania do działań systemowych, mających sformułować długofalową politykę wobec osób starszych. Taki program na następne lata powstaje w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Zależy nam bardzo, aby program ten powstał w ścisłej współpracy także z regionalnymi organizacjami pomagającymi osobom starszym. Na taką współpracę bardzo liczymy - podkreślił szef resortu pracy.

Obecnie osoby starsze, w porównaniu do innych grup wieku, w ograniczonym stopniu angażują się w działalność społeczną. Przyczyny tego są złożone, a często wynikają z braku oferty dla osób starszych, która umożliwi aktywne spędzanie wolnego czasu. Pamiętajmy również, że osoby starsze posiadają określone kwalifikacje, wiedzę oraz czas wolny. Zagospodarowanie ich potencjału będzie to korzyść dla nich samych, ale także dla całego społeczeństwa i gospodarki.

Program pozwoli na zwiększenie aktywności osób po 60 roku życia przez edukację i uczenie się przez całe życie oraz działania na rzecz solidarności i integracji wewnątrz- i międzypokoleniowej.

Szczegóły dotyczące składania ofert znajdują się na stronie internetowej resortu pracy. 

 


Zobacz także