6 wizyt, 12 spotkań. Premier Tusk promuje polską koncepcję unii energetycznej w Europie

Na początku kwietnia premier Donald Tusk przedstawił projekt europejskiej unii energetycznej. Szef rządu rozpoczął cykl konsultacji z szefami państw europejskich i instytucji Unii Europejskiej. Koncepcję, która ma przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej zaprezentował już kilkunastu partnerom w UE. Wśród elementów projektu unii znajdują się m.in.: wspólne negocjacje gazowe całej UE i lepsze wykorzystywanie własnych, europejskich źródeł energii.


Filary unii energetycznej:
 

  • Wspólne negocjacje gazowe całej UE;
  • Wzmocnienie mechanizmu gwarantującego solidarność pomiędzy poszczególnymi państwami członkowskimi w przypadku odcięcia dostaw energii;
  • Inwestycje w infrastrukturę energetyczną, szczególnie gazową;
  • Lepsze wykorzystywanie własnych, europejskich źródeł energii (jak węgiel czy gaz łupkowy);
  • Dywersyfikacja dostaw (np. otwarcie na gaz z USA);
  • Wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego sąsiadów Unii Europejskiej.

Cykl europejskich konsultacji premiera Donalda Tuska
 

Przypominamy wszystkie rozmowy Donalda Tuska w sprawie unii energetycznej

9.04.2014

Warszawa: spotkanie z premier Łotwy

23.04.2014

Bruksela: spotkanie z szefem Rady Europejskiej

24.04.2014

Paryż: spotkanie z prezydentem Francji

25.04.2014

Berlin: spotkanie z kanclerz Niemiec

26.04.2014, 19.05.2014

Rzym: spotkanie z premierem Włoch

30.04.2014

Madryt: spotkanie z premierem Hiszpanii

2.05.2014

Warszawa: spotkanie z komisarzem UE ds. energii

2.05.2014

Warszawa: rozmowa telefoniczna z premierem Portugalii

5.05.2014

Warszawa: spotkanie z premierem Węgier

7.05.2014

Warszawa: spotkanie z Wielkim Księciem Luksemburga

9.05.2014

Warszawa: spotkanie z szefem Komisji Europejskiej

15.05.2014

Bratysława: spotkanie państw Grupy Wyszehradzkiej (Czech, Słowacji, Węgier i Polski)

„Skończył się czas rozmów o unijnej polityce energetycznej –  pora na czyny”
 

Dziś w Brukseli Donald Tusk zaprezentuje koncepcję unii energetycznej podczas konferencji „Paving the way for a European Energy Security Strategy”. Szef rządu spotka się również z przewodniczącym Rady Europejskiej Hermanem van Rompuyem. Komisja Europejska pracuje nad pierwszymi rekomendacjami dotyczącymi zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej (UE). Donald Tusk mówiąc o koncepcji unii energetycznej podkreślił, że skończył się czas rozmów o unijnej polityce energetycznej –  pora na czyny.
- Komisja Europejska została zobowiązana, dzięki naszej inicjatywie, do przedstawienia rekomendacji ws. zmniejszenia zależności energetycznej Unii Europejskiej wszystkim państwom członkowskim – mówił szef rządu. Premier wyraził nadzieję, że w środę w Brukseli uzyska publiczne potwierdzenie, że rekomendacje KE będą niemal zbieżne z polskimi propozycjami.

W czerwcu na posiedzeniu Rady Europejskiej szefowie państw i rządów omówią m.in. sposoby zmniejszenia zależności energetycznej UE w oparciu o kompleksowy plan przedstawiony i sporządzony przez Komisję Europejską. Posiedzenie Rady Europejskiej odbędzie się w dniach 26 - 27 czerwca 2014.

Grafika „Unia Energetyczna, wsparcie dla polskiego projektu. Konsultacje premiera Tuska z unijnymi przywódcami” – opis alternatywny


Zobacz także