300 dni po II expose: co zrobiliśmy w tym czasie?

Pomyślne negocjacje budżetowe w Brukseli, gwarancje kredytowe dla małych i średnich przedsiębiorstw, urlopy macierzyńskie, tańsze przedszkola, elastyczny czas pracy – to tylko niektóre ze zrealizowanych obietnic zawartych w II expose. Zobacz na jakim etapie prac są poszczególne sprawy.


Rodzina

Roczny urlop rodzicielski

Rodzice wszystkich dzieci urodzonych w 2013 i później będą mogli skorzystać z dłuższego, płatnego urlopu rodzicielskiego.

Weszło w życie 17 czerwca 2013 r.

Żłobki (budowa nowych i zmiany zasad finansowania)

Dodatkowe 50 mln zł popłynie w 2013 na budowę żłobków. Samorządy wyłożą tylko 20 proc. wkładu własnego, resztę pokryje państwo. O dofinansowanie będą mogły się także ubiegać prywatne żłobki.

Weszło w życie 13 lipca 2013 r.

Tańsze przedszkola

Od 1 września 2013 r. każda dodatkowa godzina - ponad 5 już bezpłatnych - pobytu dziecka w przedszkolu będzie kosztować maksymalnie 1 zł.

Przyjęte przez rząd  30 kwietnia 2013 r. Wejdzie w życie 1 września 2013 r.

Mieszkanie dla młodych

Wsparcie dla młodych małżeństw i singli. Państwo dopłaci do kredytu na mieszkanie 10 proc. wartości nieruchomości. Na dodatkowe 5 proc. będą mogły liczyć pary posiadające dziecko, a na kolejne 5 proc. - jeżeli w ciągu pięciu lat po zakupie mieszkanie urodzi się trzecie bądź kolejne dziecko.

Przyjęte przez rząd 14 maja 2013 r.

Program in vitro

Z rządowego programu refundacji in vitro w ciągu trzech lat ma skorzystać ok. 15 tys. par, u których stwierdzono bezwzględną przyczynę niepłodności i udokumentowano nieskuteczne jej leczenie w ciągu ostatniego roku przed zgłoszeniem się do programu.

Program jest realizowany od 1 lipca 2013 r.

Praca

Deregulacja zawodów

Największa w historii deregulacja zawodów następuje w trzech etapach. Da to wolny dostęp do prawie 250 zawodów. Pierwsza transza deregulacyjna (51 zawodów) wejdzie w życie 23 sierpnia 2013 r. Kolejna transza (91 zawodów) została przyjęta przez Radę Ministrów 25 czerwca 2013, zaś trzecia (104 zawody) została skierowana do konsultacji społecznych.

Różne etapy.

Elastyczny czas pracy

Wydłużenie okresu rozliczeniowego czasu pracy do 12 miesięcy oraz wprowadzenie ruchomego czasu pracy.

Przyjęte przez rząd 5 lutego 2013 r. Wejdzie w życie 23 sierpnia 2013 r.

Reforma urzędów pracy

Zwiększenie efektywności urzędów pracy i lepiej dopasowane oferty dla bezrobotnych.

Rząd przyjął założenia reformy 9 lipca 2013 r.

Inwestycje

Inwestycje w gospodarkę na poziomie 700-800 mld zł.

Pieniądze trafią na duże inwestycje w drogi, kolej, energetykę, gaz łupkowy, infrastrukturę naukową, armię i policję. Celem jest utrzymanie wzrostu gospodarczego i tworzenie nowych miejsc pracy.

W toku.

300 mld z UE

Środki wynegocjowane na szczycie UE.

Decyzja Rady Europejskiej zapadła w lutym 2013 r.

„Inwestycje  polskie”

Na inwestycje rząd przeznaczy zamrożony dziś kapitał, czyli udziały skarbu państwa w spółkach. Chodzi o 40 mld zł, które popłyną np. na budowę dróg oraz inwestycje energetyczne. Za te fundusze będzie odpowiadać specjalna spółka skarbu państwa oraz Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Przyjęte przez rząd 27 grudnia 2012 r.

Gwarancje kredytowe dla małych i średnich przedsiębiorstw

Specjalna linia gwarancyjna dla tzw. kredytów obrotowych, czyli przeznaczonych na bieżącą działalność. Poręczenia obejmują małe oraz średnie firmy i są udzielane na dwa lata, do 60 proc. wartości pożyczki. Skorzystało z nich do tej pory 12 800 przedsiębiorstw, a BGK udzielił 2,7 mld zł gwarancji, co przekłada się na ok. 4,5 mld zł kredytów zaciągniętych z bankach kredytujących.

Obowiązuje od 27 lutego 2013 r.

Kasowy VAT

Firmy, które nie dostały zapłaty za towar czy usługę, nie muszą odprowadzać VAT. Ta zmiana dotyczy tzw. małych podatników, czyli tych z rocznym obrotem poniżej 1,2 mln euro.

Weszło w życie 1 stycznia 2013 r.

Nowe Prawo upadłościowe

Proponowana zmiana umożliwi przedsiębiorcom-dłużnikom złożenie w sądzie wniosku o zwolnienie z kosztów sądowych w postępowaniu o ogłoszenie upadłości.

Projekt ustawy przedłożony rządowi 8 stycznia 2013 r.

Nowy kodeks budowlany

Zbudowanie domu jednorodzinnego nie będzie wymagać już uzyskania pozwolenia na jego budowę. Uproszczone zostaną formalności dotyczące projektu budowlanego (nie będzie obowiązku zgłoszenia przewidywanego terminu rozpoczęcia robót budowlanych).

Rząd przyjął założenia nowelizacji 23 lipca 2013 r.

Stworzenie Centrum Sądownictwa Gospodarczego w Warszawie

Polega to na skoncentrowaniu w jednym miejscu i w ramach jednego okręgu całości warszawskiego sądownictwa gospodarczego. 

W toku.


Zobacz także