3 polskie zespoły badawcze z grantami po 500 tys. euro i szansą na 20 mln euro

3 projekty polskich naukowców przeszły do kolejnego etapu konkursu „Teaming for Excellence” Komisji Europejskiej. Teraz dostaną po 500 tys. euro na opracowanie szczegółowych biznesplanów, a jeśli ich pomysły okażą się najlepsze, otrzymają w kolejnej puli 20 mln euro na wdrażanie zgłoszonej koncepcji lub budowę jednostki badawczej.


Kolaż zdjęć: laboratoria, naukowcy podczas pracy.
Fot. Politechnika Wrocławska

Konkurs „Teaming for Excellence”

Konkurs „Teaming for Excellence” to część unijnego programu Horyzont 2020. Organizatorem konkursu jest Komisja Europejska. W sumie zgłoszono do niego 169 projektów, w tym 19 z naszego kraju.

Wśród 31 pozytywnie ocenionych pomysłów znalazły się 3 polsko-niemieckie projekty z udziałem naukowców z Warszawy, Łodzi i Wrocławia. Wybrane w konkursie instytucje mają szansę rozwinąć strategiczne partnerstwo z wiodącymi ośrodkami badawczymi w Europie.

Granty na rozwój

Na razie każdy z 31 zespołów dostanie po 500 tys. euro na opracowanie szczegółowego biznesplanu, zakładającego taką współpracę. W kolejnym etapie maksymalnie 10 spośród tych projektów może otrzymać po 20 mln euro na rozwój lub stworzenie centrum doskonałości.

3 polskie projekty nagrodzone

Wśród 31 pozytywnie ocenionych przez Komisję Europejską projektów znalazły się:

  1. Międzynarodowe Centrum Badań Innowacyjnych Bioproduktów w Łodzi,
  2. Wrocławskie Centrum Doskonałości,
  3. Cezamat Environment w Warszawie.

Horyzont 2020

Horyzont 2020  to największy w historii program finansowania badań naukowych i innowacji w Unii Europejskiej. Jego budżet w latach 2014-2020 wynosi prawie 80 mld euro. Chodzi o stworzenie spójnego systemu finansowania innowacji: od koncepcji naukowej, poprzez etap badań, aż po wdrożenie nowych rozwiązań, produktów czy technologii.

Więcej informacji o konkursie „Teaming for Excellence” na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Opis konkursu „Teaming for Excellence” na stronie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.


Zobacz także