25-lecie polskiej wolności

W uroczystościach z okazji 25. rocznicy wyborów z 4 czerwca 1989 uczestniczył premier Donald Tusk.


Barack Obama pozdrawia ręką zebrane osoby 1 z 18
Fot. P. Andrews / KPRM

Na obchody 25-lecia polskiej wolności w Warszawie przybyły delegacje niemal 50 państw m.in. prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama, przedstawiciele Czech, Słowacji, Węgier i Litwy oraz prezydent elekt Ukrainy Petro Poroszenko.

Polskę reprezentowali:

  • prezydent Bronisław Komorowski,
  • premier Donald Tusk,
  • byli prezydenci Lech Wałęsa i Aleksander Kwaśniewski,
  • ministrowie,
  • marszałkowie Sejmu i Senatu Ewa Kopacz i Bogdan Borusewicz,
  • posłowie i senatorowie. 

Swoje przemówienia wygłosili prezydent Polski Bronisław Komorowski i prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama.

- Choć na kilkadziesiąt długich, ciemnych lat Europę przegrodziła żelazna kurtyna nasze marzenia i nasze dążenia do wolności przetrwały, źródłem naszej siły była tradycja narodowa - mówił w środę prezydent Bronisław Komorowski. Podkreślił, że 25 lat temu skończył się w Polsce komunizm. - Zerwaliśmy żelazną kurtynę propagandy i zakłamania. Po to, by móc żyć w prawdzie - podkreślił. Nawiązując do aktualnej sytuacji na Ukrainie mówił, że solidarność potrzebna jest dzisiaj w sposób szczególny narodowi ukraińskiemu,  że nie ma wolności bez solidarności z Ukrainą.

„Musimy stać ramię w ramię z tymi, którzy chcą wolności”
 

Prezydent Barack Obama mówił z kolei, że wybory 1989 r. w Polsce, to był początek końca komunizmu w całej Europie oraz, że zwycięstwo wyborów 1989 roku było ukoronowaniem stuleci walki Polaków.

- Musimy stać ramię w ramię z tymi, którzy chcą wolności, musimy razem walczyć o wolną Europę - mówił prezydent USA Barack Obama na Placu Zamkowym w Warszawie. - Polska nigdy już nie będzie samotna, ani Estonia, Łotwa, Litwa, Rumunia, nie będą samotne, to nie są po prostu słowa, to są zobowiązania wykute w granicie - mówił amerykański prezydent.

Barack Obama podkreślił ogromny postęp, który dokonał się od 1989 roku. - Zjednoczone Niemcy, narody Europy Środkowo-Wschodniej, dumne z bycia demokracjami, Europa, która jest bardziej zintegrowana, cieszy się dobrobytem i bezpieczeństwem. Nie wolno nam nigdy zapomnieć, że iskra dla dużej części tych rewolucyjnych zmian przyszła od was, dla tego rozkwitu nadziei, przyszła od was, od ludzi z Polski - mówił.

Deklaracja Wolności
 

Podczas uroczystości na placu Zamkowym została odczytana Warszawska Deklaracja Wolności:

"My, obywatele wolnej i jednoczącej się Europy, solidarni w umiłowaniu wolności i innych wspólnych wartości, które jednoczą przedstawicieli Narodów zgromadzonych w Warszawie 4 czerwca 2014 roku, w 25. rocznicę wyborczego zwycięstwa polskiej Solidarności, które zapoczątkowało wielkie zmiany ustrojowe w państwach Europy Środkowo-Wschodniej.

Świadomi historycznej doniosłości tego przełomu, wyrażamy przekonanie, że wolność i solidarność stanowią fundamentalne wartości, na których powinny być oparte stosunki między ludźmi.

Deklarujemy głębokie przywiązanie do wartości, będących wspólnym dziedzictwem naszych wolnych narodów oraz źródłem praw człowieka i państwa prawnego stanowiących podstawę demokracji.

Łączy nas przekonanie, że poszanowanie praw człowieka i podstawowych wolności jest koniecznym czynnikiem sprzyjającym pokojowi, sprawiedliwości, stabilizacji na całym świecie.

Wyrażamy sprzeciw wobec wszelkich przejawów nienawiści i wszelkich form dyskryminacji. Potępiamy wszystkie akty przemocy z nimi związane.

Pamiętając o tragicznej historii naszego kontynentu wyrażamy przekonanie, iż aneksja Krymu narusza fundamenty porządku polityczno-prawnego w Europie i podważa funkcjonowanie całego systemu międzynarodowego. Skutecznym środkiem do osiągnięcia pokoju i bezpieczeństwa powinny być dobrosąsiedzkie stosunki pomiędzy narodami i państwami, oparte na zasadach prawa międzynarodowego, w szczególności suwerenności, integralności terytorialnej i politycznej niezawisłości państw.

Łączy nas nadzieja na poszerzenie przestrzeni wolności i solidarności w stosunkach między ludźmi i pomiędzy narodami.

Warszawa, czerwiec 2014"

Posiedzenie Zgromadzenia Narodowego
 

W środę premier Tusk wziął udział w uroczystym posiedzeniu Zgromadzenia Narodowego. Posłowie, senatorowie, członkowie rządu oraz zaproszeni goście wysłuchali orędzia prezydenta Bronisława Komorowskiego.

Wybory z 4 czerwca 1989 roku
 

Wybory 4 czerwca 1989 r. zakończyły się zwycięstwem Solidarności, a ich konsekwencją był upadek rządów komunistycznych w Polsce. Solidarność w Sejmie kontraktowym objęła 161 mandatów; 173 przypadły Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Pozostałe miejsca podzieliły między sobą: Zjednoczone Stronnictwo Ludowe, Stronnictwo Demokratyczne, Stowarzyszenie "Pax", Unia Chrześcijańsko-Społeczna oraz Polski Związek Katolicko-Społeczny. W Senacie Solidarności przypadło 99 mandatów, jeden senator był niezależny.


Zobacz także