16 Dni Przeciwko Przemocy wobec Kobiet

Międzynarodowa kampania rusza 25 listopada. Właśnie tego dnia przypada Międzynarodowy Dzień Walki z Przemocą Wobec Kobiet. W akcję włącza się także pełnomocniczka rządu ds. równego traktowania Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, która zaprasza na specjalną konferencję.


Logo Międzynarodowej kampanii 16 Dni Przeciwko Przemocy wobec Kobiet

Międzynarodowa kampania 16 Dni Przeciwko Przemocy wobec Kobiet, która potrwa do 10 grudnia, ma zwracać uwagę na to, że przemoc wobec kobiet jest łamaniem podstawowych praw człowieka. Co roku w przedsięwzięciu uczestniczą miliony ludzi, tysiące organizacji pozarządowych i przedstawiciele rządów.

Przemoc wobec kobiet wyzwaniem dla polityki państwa

Jednym z wydarzeń w Polsce będzie konferencja "Rząd równych szans - administracja przeciw przemocy wobec kobiet". Organizuje ją pełnomocniczka rządu ds. równego traktowania we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim oraz Szkołą Główną Handlową.

Konferencja odbędzie się 26 listopada (poniedziałek) w Warszawie. Głównym punktem będą panele dyskusyjne "Przemoc wobec kobiet jako wyzwanie dla polityki państwa z perspektywy: Parlamentu RP, Rządu RP oraz sektora pozarządowego". Wezmą w nich udział posłanki i posłowie, eksperci i ekspertki, przedstawiciele i przedstawicielki administracji publicznej, a także organizacji pozarządowych działających na rzecz przeciwdziałania zjawisku przemocy wobec kobiet.

Program konferencji i zasady rejestracji

Oprócz tego przez 16 dni na stronie www.rownetraktowanie.gov.pl oraz na oficjalnym profilu pełnomocniczki na Facebooku będą publikowane informacje o najważniejszych artykułach z Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Nie zabraknie też wypowiedzi ekspertów.

16 Dni Przeciw Przemocy wobec Kobiet

Międzynarodowa kampania organizowana jest od 1991 z inicjatywy Centrum na rzecz Globalnego Przywództwa Kobiet. Jej pomysłodawcy za cel stawiają sobie wyeliminowanie wszelkich form przemocy ze względu na płeć. Średnio co roku w kampanii bierze udział ponad 2 tys. organizacji w blisko 160 krajach.

Przemoc wobec kobiet

Tylko w 2011 w Polsce zgłoszono 86 tys. spraw związanych z przemocą domową. Średnio 150 kobiet rocznie umiera w wyniku tzw. nieporozumień domowych. Według danych Ministerstwa Sprawiedliwości większość ofiar przemocy w rodzinie to kobiety (w dalszej kolejności małoletni), a przeważająca liczba sprawców to mężczyźni. Bardzo często ofiarami przemocy domowej są też dzieci - świadkowie.

Wiele przypadków przemocy wobec dzieci i kobiet nigdy nie zostaje zgłoszonych i tym samym nie odnotuje się ich w żadnych statystykach. Tymczasem 45 proc. kobiet w UE deklaruje, że co najmniej raz padło ofiarą przemocy ze względu na płeć. Szacuje się, że w Europie w wyniku przemocy ze względu na płeć codziennie umiera siedem kobiet. Z przeprowadzonych w 2010 r. badań Eurobarometru wynika, że zjawisko przemocy jest znane badanym (tak twierdzi 98 proc.) i bardzo częste (co czwarta osoba zna kobietę będącą ofiarą przemocy domowej, a co piąta zna sprawcę przemocy).


Zobacz także