15 mln zł na zakup nowych książek do bibliotek szkolnych

W 2015 r. do szkół trafi 15 mln zł z budżetu Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN) na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek szkolnych. Projekt rządowego programu „Książki naszych marzeń” trafił już do konsultacji.


Dzieci czytające z zaciekawieniem książki
Fot. D. Iwański / MEN

Cele programu

Program „Książki naszych marzeń” będzie promować czytelnictwo wśród uczniów szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia. Dzięki niemu biblioteki szkolne będą mogły kupić nowości wydawnicze oraz lektury rozwijające kompetencje i zainteresowania dzieci i młodzieży.

Dodatkowo uczniowie będą mogli teraz wybierać książki, które ich zdaniem powinny znaleźć się w szkolnej bibliotece. Doposażone mają też zostać biblioteki pedagogiczne, dedykowane nauczycielom..

Finansowanie

Wsparcie finansowe na zakup książek będzie przysługiwać tzw. organom prowadzącym:

  • publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe;
  • ogólnokształcące szkoły muzyczne I stopnia.

Organami prowadzącymi szkoły są najczęściej gminy i to one w praktyce dostaną dotację celową, przeznaczoną na zakup książek.

Przy czym warunkiem udzielenia takiego wsparcia będzie zapewnienie przez organy prowadzące szkoły 20 % wkładu własnego.

Wybierzmy wspólnie lektury najmłodszych uczniów

Program „Książki naszych marzeń” to nie jedyne działanie MEN promujące czytelnictwo wśród uczniów. Do końca stycznia każdy może wziąć udział w inicjatywie „Wybierzmy wspólnie lektury najmłodszych uczniów” i zaproponować lekturę dla uczniów szkół podstawowych. Wystarczy wypełnić formularz znajdujący się na stronie ministerstwa.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Program „Książki naszych marzeń” poprzedzi wieloletni Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, który w latach 2016-2020 będą wspólnie realizować Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Doświadczenia zdobyte w tym roku ułatwią przygotowanie programu wieloletniego.


Zobacz także