12 zł - to nowa minimalna stawka godzinowa

Od 2017 roku za godzinę pracy nie wolno będzie płacić mniej niż 12 zł, a po waloryzacji - około 13 zł. To kolejna spełniona obietnica z exposé premier Beaty Szydło. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o minimalnej stawce godzinowej za pracę.


Mężczyźni w garniturach podają sobie ręce
Fot. Fotolia

Kogo obejmuje minimalna stawka godzinowa

Stawka godzinowa obejmuje osoby pracujące na umowach-zlecenie i umowach o świadczenie usług bez względu na to, w jaki sposób jest ustalane wynagrodzenie (wg stawki godzinowej, tygodniowej itd.). Dotyczy także samozatrudnionych, którzy jednoosobowo świadczą usługi dla firm.

Ile wyniesie minimalna stawka godzinowa

Minimalna stawka godzinowa wyniesie 12 zł za godzinę. Kwota ta będzie waloryzowana co roku – będzie uzależniona od dynamiki wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę. Oznacza to, że w 2017 roku minimalna stawka godzinowa wyniesie około 13 zł za godzinę ze względu na nową kwotę wynagrodzenia minimalnego (2 tys. zł. brutto). „Kierując się odpowiedzialnością za budżet państwa, za sytuację finansów i za los polskich obywateli, myśląc o godności polskich obywateli, rząd zdecydował, że w przyszłym roku minimalne wynagrodzenie będzie wynosiło 2 tys. zł” – mówiła premier po posiedzeniu rządu w połowie czerwca.

Dodatkowe korzyści

Nowelizacja ustawy o minimalnej stawce godzinowej likwiduje możliwość różnicowania minimalnego wynagrodzenia za pracę uzależnionego od stażu pracy. Dlatego też wszyscy pracownicy – niezależnie od ich stażu pracy – będą mieli prawo do uzyskania minimalnego wynagrodzenia w tej samej wysokości. Z kolei dodatek za pracę w porze nocnej, nie będzie uwzględniany przy obliczaniu minimalnego wynagrodzenia.

Kontrola przepisów

Kontrolą nad przestrzeganiem przepisów dotyczących minimalnej stawki godzinowej zajmie się Państwowa Inspekcja Pracy. Za naruszenie przepisów przewidziano kary w wysokości od 1 do 30 tys. zł.