Telekonferencja premiera z Przewodniczącym Rady Europejskiej


Premier i przewodniczący KE.

Tematem dzisiejszej rozmowy premiera Mateusza Morawieckiego z Charlesem Michelem były kwestie związane z nowym unijnym budżetem na lata 2021-27 oraz Europejskim Instrumentem na rzecz Odbudowy.

Konsultacje przed unijnym szczytem

Rozmowa odbywała się w ramach konsultacji bilateralnych Przewodniczącego Rady Europejskiej z liderami państw członkowskich przed zaplanowanym na 17-18 lipca br. specjalnym szczytem Rady Europejskiej. Stanowiła kolejną okazję, po pierwszej wymianie zdań podczas ostatniej wideokonferencji liderów 19 czerwca br., do przedstawienia przez premiera Mateusza Morawieckiego kompleksowego stanowiska Polski w sprawie wieloletniego budżetu UE w bezpośredniej rozmowie z Przewodniczącym Rady Europejskiej.

Silna Polska w silnej Europie

Podczas konferencji szefów państw i rządów Unii Europejskiej Polska poparła pakiet Komisji Europejskiej, obejmujący dostosowaną propozycję Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2021-2027 oraz Europejski Instrument na rzecz Odbudowy, jako podstawy do dalszej dyskusji.

Zaproponowany w ramach Europejskiego Instrumentu na rzecz Odbudowy, dodatkowy wobec regularnych Wieloletnich Ram Finansowych budżet w wysokości 750 mld euro stanowić będzie impuls rozwojowy, którego potrzebuje europejska gospodarka, w tym także gospodarki państw Europy Środkowej.

Fundusz Odbudowy powinien zawierać sprawiedliwe mechanizmy dystrybucji środków, uwzględniające specyfikę państw członkowskich, zwłaszcza różnice w zdolności do reakcji na kryzys wynikające z poziomu zamożności poszczególnych państw. Podczas rozmowy premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że Polska oczekuje równowagi interesów rozwojowych, która uwzględni jasno zdefiniowane interesy Polski i Europy Środkowej w całym budżecie i funduszu odbudowy.

Europejski kompromis

Szef polskiego rządu przedstawił szczegółowe propozycje dotyczące możliwego porozumienia ws. budżetu. UE potrzebuje ambitnego budżetu, pilnie przyjętego i wdrożonego. Polska konsekwentnie podnosi postulat uwzględnienia w budżecie UE silnej polityki spójności i Wspólnej Polityki Rolnej. Polityka spójności ma do odegrania ważną role inwestycyjną także w kontekście kryzysu związanego z epidemia. Z kolei polityka rolna jest kluczowa dla utrzymania bezpieczeństwa żywnościowego. W czasie pandemii przekonaliśmy się, że Europa musi być mniej zależna od krajów trzecich. Bez zaangażowania rolnictwa nie można także prowadzić zrównoważonej polityki klimatycznej. Dlatego Polska sprzeciwia się osłabianiu polityki rolnej i polityki spójności poprzez cięcia, oszczędności, jeśli zostaną uznane za nieodzowne, powinny skoncentrować się na programach zarządzanych centralnie, gdzie przyrosty wydatków są dziś największe.

Odbudowa europejskiej gospodarki

Polska podkreśla kluczowe znaczenie wspólnego rynku i budżetu UE w procesie odbudowy europejskiej gospodarki po kryzysie związanym z pandemią, akcentując wagę strategii rozwoju przemysłu w UE, która powinna przynosić korzyści wszystkim państwom członkowskim. W obszarze tzw. zielonej transformacji, dla naszej gospodarki kluczowe jest zapewnienie wsparcia unijnego dla infrastruktury gazowej: utrzymanie gazu naturalnego w miksie energetycznym, jako paliwa przejściowego, jest niezbędne dla przejścia na gospodarkę niskoemisyjną, także w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Rzecznik Rządu Piotr Müller