Rzecznik rządu o szczycie przywódców Unii Europejskiej


KPRM.

19 czerwca 2020 r. premier Mateusz Morawiecki weźmie udział w posiedzeniu Rady Europejskiej, która odbędzie się w formie wideokonferencji. Podczas szczytu przywódcy omówią propozycję nowego unijnego budżetu na lata 2021-2027 oraz projekt Europejskiego Funduszu Odbudowy, który ma pomóc krajom UE w wyjściu z kryzysu wywołanego przez COVID-19.

Podczas spotkania unijni przywódcy będą rozmawiać m.in. na temat form pomocy oraz wielkości i czasu trwania poszczególnych elementów Europejskiego Funduszu Odbudowy, a także o zakresie wieloletniego budżetu UE, w tym o zasadach jego finansowania.

Sprawiedliwe mechanizmy podziału środków z Funduszu Odbudowy

Polska popiera projekt udzielenia istotnego wsparcia finansowego dla państw UE dotkniętych kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa. Podstawowym elementem powinno być tu wzmocnienie traktatowych mechanizmów działających w ramach unijnego budżetu, takich jak polityka spójności i wspólna polityka rolna.

Według Polski, istotne jest przyjęcie sprawiedliwych mechanizmów podziału środków w ramach Europejskiego Funduszu Odbudowy, poprzez uwzględnienie rzeczywistej zamożności poszczególnych państw. Nowe instrumenty finansowe powinny być elastyczne i dostosowane do potrzeb poszczególnych krajów – także tych, które stosunkowo skutecznie poradziły sobie z COVID-19.

Silna Grupa Wyszehradzka

11 czerwca 2020 r. podczas szczytu Grupy Wyszehradzkiej na Zamku Lednice k. Brna wspólne stanowisko wobec Europejskiego Funduszu Odbudowy zajęli przywódcy V4.

Jak mówił wówczas premier Mateusz Morawiecki, Grupa Wyszehradzka jest jedną z wiodących sił, która wytycza kierunki zmian w Unii Europejskiej.

Przed rozpoczęciem szczytu UE odbędzie się spotkanie koordynacyjne przywódców V4.

Nowy budżet UE

Jeśli chodzi o finansowanie nowego budżetu UE na lata 2021-2027, Polska uważa, że należy zadbać o sprawiedliwy system zasobów własnych, unikając wprowadzania nowych rozwiązań, które stanowiłyby dodatkowe obciążenie dla słabiej rozwiniętych państw członkowskich.

W kontekście nowego budżetu szczególnie ważna jest polityka spójności oraz wspólna polityka rolna po 2020 r.

Pozostałe tematy szczytu

Ponadto, unijni liderzy zapoznają się z informacjami Komisji Europejskiej na temat stanu negocjacji z Wielką Brytanią oraz informacjami dotyczącymi bieżącej sytuacji gospodarczej UE. W agendzie spotkania znajdzie się także punkt poświęcony postępom dotyczącym porozumień z Mińska, związanych z normalizacją stosunków na ogarniętych konfliktem obszarach wschodniej Ukrainy.

Piotr Müller, rzecznik prasowy rządu premiera Mateusza Morawieckiego