Rozmowa telefoniczna premierów Polski i Rumunii


Bieżące kwestie z zakresu relacji bilateralnych, szczególnie w kontekście organizacji kolejnych konsultacji międzyrządowych, były tematami rozmowy telefonicznej przeprowadzonej przez premiera Mateusza Morawieckiego z premierem Rumunii Ludovikiem Orbanem. Polskę i Rumunię łączy strategiczne partnerstwo. Współpracujemy blisko zarówno w kwestiach dwustronnych, jak i w ramach NATO i UE.

Polska i Rumunia – strategiczni partnerzy

Rozmowa telefoniczna szefów rządów Polski i Rumunii miała miejsce w piątek, 16 października. Premierzy omówili aktualne zagadnienia dotyczące stosunków dwustronnych. Wyrazem bliskich relacji z jednym z naszych strategicznych partnerów, jakim jest Rumunia, są konsultacje międzyrządowe. Stanowią one punkt wyjścia do prezentowania wspólnych interesów na forum międzynarodowym, m.in. w ramach UE i NATO.

Polityka zagraniczna w dobie koronawirusa

Obecna sytuacja epidemiczna wpływa na tradycyjny wymiar stosunków międzynarodowych. Niemożliwe lub bardzo utrudnione stały się wizyty dwustronne i spotkania wielostronne.  Właśnie z tego powodu zaplanowane w 2020 r. polsko-rumuńskie konsultacje międzyrządowe zostały przesunięte na 2021 r. Jednak pandemia koronawirusa nie zatrzymała prac w zakresie spraw międzynarodowych. Kontakty szefów państw zdominowały połączenia zdalne, w tym rozmowy telefoniczne czy wideokonferencje. Jest to doskonała forma podtrzymywania relacji zagranicznych, budowania partnerstwa i wymiany informacji.

Lokalizacja siedziby Europejskiego Centrum Kompetencji

Przyszłe bezpieczeństwo zależy od poprawy zdolności do ochrony Unii Europejskiej przed zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa, gdyż zarówno infrastruktura cywilna, jak i potencjał wojskowy opierają się na bezpiecznych systemach cyfrowych. W celu sprostania rosnącym wyzwaniom Unia zdecydowała o powołaniu centrów kompetencji w dziedzinie cyberbezpieczeństwa z Europejskim Centrum Kompetencji w dziedzinie Cyberbezpieczeństwa na czele.

Rozmowa premierów Mateusza Morawieckiego i Ludovika Orbana dotyczyła między innymi ustanowienia siedziby Europejskiego Centrum Kompetencji w dziedzinie Cyberbezpieczeństwa w kwestiach Przemysłu, Technologii i Badań Naukowych. Zarówno Polska, jak i Rumunia wyraziły zainteresowanie umieszczeniem Centrum Kompetencji na swoim terytorium. Jednakże premierzy zgodzili się, że kluczowe będzie jego ulokowanie w jednym z krajów regionu i przyszła, ścisła współpraca w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Inicjatywa Trójmorza

Premierzy obu państw rozmawiali też o bieżących kwestiach związanych ze współpracą w ramach Inicjatywy Trójmorza. Do jej priorytetów należy zbudowanie spójnej i dobrze zintegrowanej infrastruktury w regionie. Stąd wymiana zdań dotycząca realizacji wspólnych projektów infrastrukturalnych. Liderzy Polski i Rumunii  podkreślili wagę, takich projektów jak Rail2Sea i Via Carpatia oraz konieczność intensyfikacji działań, mających na celu jak najszybszą ich realizację.

Rzecznik prasowy rządu Piotr Müller