Rozmowa telefoniczna Premiera Mateusza Morawieckiego z Kanclerz RFN Angelą Merkel. Tematy: wieloletni budżet UE, Fundusz Odbudowy Europy, relacje transatlantyckie po wyborach w USA


W dniu 12 listopada 2020 r. Premier Mateusz Morawiecki przeprowadził rozmowę (wideokonferencja) z Kanclerz Angelą Merkel. Głównym tematem rozmowy były wieloletnie ramy finansowe UE na lata 2021-27 oraz tzw. pakiet odbudowy – dodatkowy budżet wynegocjowany na potrzeby walki z kryzysem wywołanym przez pandemię Covid-19.

Premier podkreślił w rozmowie, że uznaniowe mechanizmy, oparte na arbitralnych, politycznie motywowanych kryteriach nie mogą zostać zaakceptowane. Nie uwzględniają one istotnych, merytorycznych aspektów prawa europejskiego, a ich przyjęcie mogłoby doprowadzić do usankcjonowania stosowania podwójnych standardów, odmiennego traktowania poszczególnych państw członkowskich UE.

Ponadto proponowane rozwiązania są niezgodne z konkluzjami Rady Europejskiej z lipca 2020 i budzą poważne wątpliwości prawne w świetle brzmienia Traktatów. Uznaniowość w przypadku tego mechanizmu sama w sobie budzi poważne zagrożenia dla praworządności w UE.

Dlatego Polska nie może zaakceptować takiej wersji mechanizmu, prowadzącej do prymatu politycznych i arbitralnych kryteriów nad oceną merytoryczną.

Strona niemiecka przewodniczy w drugim półroczu br. pracom w Radzie UE. Jednym z priorytetowych celów prezydencji niemieckiej jest doprowadzenie do uzgodnienia nowego wieloletniego budżetu Wspólnoty.

Rozmowa dotyczyła także kontynuacji i wzmocnienia współpracy pomiędzy UE a Stanami Zjednoczonymi w kluczowych dziedzinach, obejmujących między innymi relacje gospodarcze, współpracę w dziedzinie bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa energetycznego, polityki klimatycznej i współpracy wielostronnej, dotyczącej najważniejszych wyzwań w polityce międzynarodowej. Istotnym obszarem współpracy pozostanie także obrona kolektywna realizowana w ramach NATO.

Rzecznik prasowy rządu Piotr Müller