Składka zdrowotna rolników


W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, składka na ubezpieczenie zdrowotne rolników i ich domowników wynosi 1 zł miesięcznie za każdy pełny hektar przeliczeniowy użytków rolnych w gospodarstwie rolnym, przyjęty dla celów ustalenia wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne rolnika. W gospodarstwach rolnych o powierzchni poniżej 1 hektara przeliczeniowego użytków rolnych składka wynosi 1 zł. W gospodarstwach rolnych o powierzchni:

  • poniżej 6 ha przeliczeniowych użytków rolnych – składkę na ubezpieczenie zdrowotne rolników i ich domowników opłacała Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
  • powyżej 6 ha przeliczeniowych użytków rolnych – składkę zdrowotną opłaca rolnik.

STATUS PRAC: Ustawa o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012–2014 (weszła w życie 1 lutego 2012 r.)