Premier powołał członka komisji do spraw zwalczania pedofilii


Budynek KPRM.

Premier Mateusz Morawiecki powołał Elżbietę Malicką do Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15. Komisja jest niezależna od innych organów władzy państwowej. Kieruje się dobrem dziecka i rodziny oraz strzeże ich praw.

Elżbieta Malicka urodziła się w 1949 r. Uzyskała tytuł magistra chemii na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Zawodowo przez wiele lat była związana ze służbą zdrowia. Przez 10 lat, pracowała w oświacie jako nauczycielka i wychowawczyni. Była też dziennikarką m.in. Tygodnika Solidarność.

Działała w opozycji demokratycznej. Była współzałożycielką podziemnego pisma Robotnik. Współpracowała z redakcją opozycyjnego pisma KOS oraz z niezależną Oficyną Wydawniczą NOWA. Zaangażowana była w działania Komitetu Obrony Robotników. Uczestniczyła w strajku w Stoczni Gdańskiej.

Została odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Medalem Zasłużony Kulturze „Gloria Artis”.

Komisja będzie m.in. identyfikować zaniedbania i zaniechania w wyjaśnianiu przypadków nadużyć seksualnych, wydawać postanowienia o wpisie do Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym oraz zawiadamiać odpowiednie organy o podejrzeniu popełnienia przestępstwa pedofilii.

W skład komisji wchodzi siedmiu członków: trzech powołanych przez Sejm oraz po jednym powołanym przez Senat, prezydenta, premiera i rzecznika praw dziecka.

Centrum Informacyjne Rządu