Premier o Wieloletnich Ramach Finansowych, wzmocnieniu alokacji polityki spójności oraz Wspólnej Polityce Rolnej


Widok zzaz premiera na trwającą wideokonferencję.

Prezes Rady Ministrów wziął udział w wideokonferencji szefów rządów państw Grupy Wyszehradzkiej i Przewodniczącego RE Charlesa Michela. Wideokonferencja wpisuje się w proces konsultacji przed zbliżającym się czerwcowym szczytem Rady Europejskiej.

Wieloletni budżet Unii Europejskiej na lata 2021-27

Liderzy omówili bieżące kwestie z agendy unijnej, w szczególności związane z projektem wieloletniego budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-27 i negocjowanym równolegle projektem tzw. Funduszu Odbudowy. Premier mówił o dostosowaniu wniosku w sprawie Wieloletnich Ram Finansowych do potrzeb powstałych w wyniku kryzysu związanego z COVID-19, któremu powinno towarzyszyć szybkie porozumienie w sprawie dodatkowych i ambitnych środków na rzecz ożywienia gospodarczego. Wskazał, że finansowanie powinno być rozdzielane proporcjonalnie do dobrobytu i siły gospodarczej.

Szef polskiego rządu zaznaczył, że wśród priorytetowych obszarów wydatków antykryzysowych powinna znajdować się, obok turystyki, również infrastruktura, rolnictwo, transport, opieka zdrowotna, ochrona miejsc pracy.

Premier podkreślił, że postulatami Polski w negocjacjach WRF pozostaje m.in. wzmocnienie alokacji polityki spójności oraz Wspólnej Polityki Rolnej.

Spotkanie Grupy V4

Rozmowy poprzedziło spotkanie szefa rządu z premierami państw Grupy Wyszehradzkiej. Od lipca br. Polska przejmuje przewodnictwo w V4.

27 maja Komisja Europejska przedstawiła nowy projekt unijnego budżetu na lata 2021-27 oraz mechanizm finansowy dotyczący odbudowy unijnej gospodarki po kryzysie związanym z Covid-19 (Europejski Instrument Odbudowy). Proponowana wielkość budżetu wynosi 1,1 bln euro, pakiet pomocowy to kolejne 750 mld euro.

Piotr Müller, Rzecznik Prasowy Rządu Premiera Mateusza Morawieckiego