Premier o pobudzeniu gospodarki po epidemii podczas spotkania V4 i Niemiec


Wideokonferencja.

Szef rządu wziął udział w wideokonferencji szefów rządów państw Grupy Wyszehradzkiej i Niemiec. Jest to pierwsze spotkanie w tym formacie.

Rozmowy dotyczyły kwestii związanych z reakcją Unii Europejskiej na skutki pandemii koronawirusa, w tym m.in.: planów pobudzenia gospodarki oraz sposobu dystrybucji środków pomocowych i ich wpływu na wieloletni budżet UE, perspektyw ponownego otwarcia granic oraz największych wyzwań stojących przed Europą po ustaniu pandemii koronawirusa i innych kwestii bieżących. Liderzy wskazali na kluczowe znaczenie wspólnego rynku i budżetu UE w procesie odbudowy europejskiej gospodarki po kryzysie związanym z pandemią. Wyrazili także poparcie dla szybkiego przyjęcia nowego wieloletniego budżetu UE na lata 2021-27. W zakresie polityki gospodarczej podkreślili znaczenie strategii rozwoju przemysłu w UE, która powinna przynosić korzyści wszystkim państwom członkowskim.

W ramach wideokonferencji najpierw odbyła się rozmowa w gronie premierów państw Grupy Wyszehradzkiej, a później dyskusja w poszerzonym formacie V4+ z udziałem kanclerz Niemiec. Kanclerz Merkel przedstawiła główne założenia niemieckiej prezydencji w UE, która rozpocznie się 1 lipca br. Premierzy państw V4 wyrazili wolę współpracy z niemiecką prezydencją w podejmowaniu kluczowych wyzwań w 2. połowie 2020 r.

Spotkanie stanowiło także okazję do przedstawienia przez Prezesa Rady Ministrów stanowiska Polski w sprawie wieloletniego budżetu UE w kontekście rozmowy, którą premier Mateusz Morawiecki odbył 18 maja 2020 r. z Przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. Polska konsekwentnie podnosi postulat uwzględnienia w budżecie silnej polityki spójności i Wspólnej Polityki Rolnej. W tym kontekście podniesiona została kwestia listu premiera Mateusza Morawieckiego do liderów europejskich ws. zwiększenia finansowania Wspólnej Polityki Rolnej. Polska wskazuje, że finansowanie nowych priorytetów UE nie powinno odbywać się kosztem dotychczasowych polityk. Polska popiera koncepcję skierowania dodatkowych środków na wychodzenie z kryzysu po pandemii, wskazując zarazem, że wprowadzenie nowych źródeł dochodów UE nie powinno nadmiernie obciążać mniej rozwiniętych państw członkowskich.

Piotr Müller, Rzecznik Prasowy Rządu Premiera Mateusza Morawieckiego