Premier Mateusz Morawiecki weźmie udział w posiedzeniu Rady Europejskiej. Główne tematy to strategia odbudowy gospodarczej po kryzysie i relacje międzynarodowe UE.


Flaga Unii Europejskiej.

1-2 października 2020 r. premier Mateusz Morawiecki uda się do Brukseli, gdzie weźmie udział w nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Europejskiej. Liderzy państw Unii Europejskiej omówią m.in. działania na rzecz odbudowy gospodarczej po kryzysie wywołanym przez COVID-19, plany związane z rozwojem rynku wewnętrznego oraz politykę przemysłową i transformację cyfrową. W agendzie spotkania znajdą się także relacje UE z Turcją i Chinami. Spodziewana jest wymiana zdań liderów na temat bieżących wyzwań w obszarze polityki zagranicznej – w tym otrucie Aleksieja Nawalnego oraz sytuacja na Białorusi.

Strategia walki z kryzysem gospodarczym

Rynek wewnętrzny odgrywa kluczową rolę w procesie odbudowy europejskiej gospodarki po kryzysie wywołanym przez pandemię koronawirusa. Dyskusja podczas Rady Europejskiej będzie okazją do zaprezentowania polskiej perspektywy i priorytetów głównie w zakresie pogłębiania rynku wewnętrznego, likwidacji istniejących barier i przeciwdziałania praktykom protekcjonistycznym. Popieramy działania na rzecz eliminowania barier i przeciwdziałania tworzeniu nowych. Traktujemy priorytetowo poprawę wdrażania i egzekwowania przepisów dot. rynku wewnętrznego.

Szczególnie ważne jest eliminowanie uciążliwych wymogów i procedur dotyczących delegowania pracowników – w tym w sektorze transportowym, usuwanie problemów
z dostępem do rynku np. ze względu na dodatkowe wymogi dot. towarów, a także ułatwienia w funkcjonowaniu sektora usług. Widzimy potrzebę uproszczenia formalności związanych z rozpoczynaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej. Duże znaczenie ma także współpraca państw UE w sprawach podatkowych.

Rozwój gospodarczy dzięki technologiom cyfrowym

Rozwój cyfryzacji stanowi też element pobudzenia rozwoju gospodarczego. Dlatego finansowanie programów flagowych związanych z technologiami cyfrowymi będzie jednym z tematów podczas debaty liderów państw UE. Przywódcy omówią także kwestie związane z infrastrukturą przesyłową oraz zdolnościami cyfrowymi w systemie edukacji.

Jesteśmy przekonani, że działania UE powinny realnie sprzyjać wyrównywaniu poziomu cyfryzacji. Kluczowymi elementami powinny być przede wszystkim zapewnienie swobody przepływu danych i rozbudowa infrastruktury cyfrowej. Należy pamiętać również o rozwijaniu wiedzy i umiejętności cyfrowych oraz zapewnieniu cyberbezpieczeństwa.

Naszym zdaniem bardzo ważne jest ustanowienie wspólnych reguł konkurencji na rynku cyfrowym oraz sprawiedliwe opodatkowanie gospodarki cyfrowej.

Relacje UE z Turcją i Chinami

Obok kwestii gospodarczych liderzy omówią również relacje UE z Turcją. Głównymi zagadnieniami będzie sytuacja we wschodniej części Morza Śródziemnego, a także charakter współpracy z uwzględnieniem m.in. bezpieczeństwa oraz wymiany handlowej. Celem UE jest powrót do rozmów dotyczących zasad eksploatacji podmorskich złóż węglowodorów we wschodniej części Morza Śródziemnego oraz związanej z tym kwestii podziału wyłącznych stref ekonomicznych państw regionu.

Przywódcy UE przedyskutują temat relacji z Chinami i priorytetowych obszarów współpracy – są to m.in. negocjowana dwustronna umowa inwestycyjna, polityka klimatyczna, cyberbezpieczeństwo i ochrona praw człowieka.

14 września odbyła się wideokonferencja UE – Chiny, z udziałem szefów Rady Europejskiej
i Komisji Europejskiej, kanclerz Niemiec Angeli Merkel i prezydenta Chin Xi Jinpinga.

Sytuacja w Republice Białorusi

Dynamiczna sytuacja wymaga, by szefowie państw i rządów znów zajęli się odpowiedzią UE na trwający w Republice Białorusi kryzys. Podstawą do rozmowy będzie m. in. oświadczenie wydane przez Wysokiego Przedstawiciela ds. Zagranicznych i wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Josepa Borrella w związku z inauguracją kolejnej kadencji prezydenta Białorusi przeprowadzoną w sposób uznany przez UE za nieoficjalny i oparty o wyniki wyborów, których legalność UE zakwestionowała. Szefowie państw i rządów omówią możliwości wspólnej reakcji na ponownie brutalne pacyfikacje pokojowych protestów. Poruszona zostanie też kwestia przygotowania pozytywnej oferty wsparcia transformacji systemowej i gospodarczej Republiki Białorusi, m. in. w oparciu o Plan Gospodarczy dla Demokratycznej Białorusi ogłoszony przez Premierów V4.

Rzecznik prasowy rządu Piotr Müller